Paastijd 2021

Tags: 

Foldertje over de Goede Week

In Antoniushuis ‘De Vinder’ is een handzaam foldertje verkrijgbaar met daarin informatie over de Goede Week en Pasen.
Daarin staan alle vieringen en activiteiten vermeld die dan plaatsvinden op de diverse locaties van de Sint-Catharinaparochie.
Vraag ernaar bij de medewerkers van het Antoniushuis.

Pasen in coronatijd

Gewoonlijk vindt u in ’t KruispunT de data en tijdstippen van de vieringen in de drie abdijkerken en in de kerken van de parochie.
In deze coronatijd veranderen de maatregelen echter voortdurend. Daarom verwijzen wij u voor actuele informatie over de paasvieringen naar de websites van de drie kloosters en de Catharinaparochie.

Onze Lieve Vrouwe Abdij: www.olvabdijoosterhout.nl
Sint-Catharinadal: www.sintcatharinadal.nl
Sint-Paulusabdij: www.chemin-neuf.nl
Sint-Catharinaparochie: www.catharina-parochie.nl
Houd er rekening mee dat aanmelden via de website noodzakelijk is. Vele kerken hanteren een maximum aantal van 30 personen. Het dragen van een mondmasker is in vele gevallen ook verplicht.

Palmtakjes voor vrijwilligers Sint-Antonius

Op zondag 28 maart 2021 zijn in de Sint-Janskerk op de Markt de palmtakjes gezegend door het pastoraal team van de Sint-Catharinaparochie.
De palmtakjes zijn aangeleverd door de parochiekerncommissie van de Sint-Antonius. Vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen konden maar 30 personen de viering bijwonen. Daarom ontvangen alle vrijwilligers van de Sint-Antonius een gewijd palmtakje met een paasgroet in de bus.

Vanaf woensdag 31 maart 2021 staat er ook een mand met palmtakjes in de dagkapel van de Sint-Antoniuskerk. Eenieder die wil kan daar een takje met een groet meenemen.

De parochiekerncommissie wenst u en de uwen een Zalig Pasen

Parochiekerncommissie Sint-Antonius

Paastijd 1 Paastijd 3