Dopen

Tags: 

Een kind krijgen is misschien wel het grootste wonder dat een mens kan overkomen. Mensen worden stil van zo'n geboorte of schreeuwen het juist uit van vreugde. Maar wat alle ouders delen met elkaar is de zorg om de toekomst van hun kind. Als u uw kind wilt laten dopen zegt dat iets over die toekomst, over de weg waarop u uw kind wilt zetten.

Door het doopsel wordt een kind opgenomen in de grote gemeenschap van gelovigen, van mensen die van geloof, hoop en liefde werk willen maken.

Uitnodiging

Voorafgaande aan het doopgesprek ontvangt u een uitnodiging en een registratieformulier bestemd voor de parochieadministratie. Het ingevulde registratieformulier levert u in voor het doopgesprek plaatsvindt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Catharinaparochie:

Markt 17
4901 EP Oosterhout
Telefoon 0162 432339
E-mail info@catharina-parochie.nl

Doopvont