Advent

Tags: 

Advent: leven naar het licht toe

Vier zondagen
De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27. In 2019 begint de Advent op zondag 1 december.
Omdat er in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ geen weekendvieringen plaatsvinden, wordt er in de dinsdag- en donderdagviering aandacht aan de Advent besteed.

In de Antonius geldt: “de eerste dinsdag en eerste donderdag van de Advent” in plaats van eerste zondag van de Advent.

Adventus
Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn. De lezingen uit de bijbel in de periode van de Advent verwijzen naar duisternis en licht in het leven.

Advent