Parochiebijdrage 2020

Tags: 

Parochiebijdrage contant betalen

Een aantal parochianen heeft aangegeven hun parochiebijdrage liever contact te betalen in Antoniushuis ‘De Vinder’ in plaats van een automatische incasso via de bank. Als u contant wil betalen kan dat elke werkdag in de ochtend in ‘De Vinder’. De gastvrouwen en -heren zullen ervoor zorgen dat het geld administratief netjes via het kasboek wordt verwerkt en doorgegeven aan de administratie van de Actie Kerkbalans.

Kerkbalans 2020

Onlangs hebt u vanuit de Sint-Antoniuskern een envelop ontvangen met een folder, een begeleidend schrijven van de Sint-Antoniuskern en de Catharinaparochie en een acceptgirokaart voor de Actie Kerkbalans 2020.
Daarin doen wij vanuit onze kern een beroep op uw vrijgevigheid. Iedere euro die u geeft, komt direct of indirect ten goede aan de activiteiten in het Antoniushuis en aan het gebouw. Uw bijdrage maakt ons werk mogelijk.

In de kerkzaal van het Antoniushuis vinden wekelijks vieringen plaats.
Het Inloophuis is drie morgens in de week geopend.
Werkgroepen vergaderen in de verschillende ruimtes in ‘De Vinder’.
Er worden cursussen gegeven in de avonduren.
Dit alles kan alleen doorgang vinden als er naast vrijwilligers ook financiële middelen zijn.

Elke bijdrage, hoe klein ook, is dan ook welkom. U kunt hiervoor de acceptgirokaart uit de Kerkbalansenvelop gebruiken om uw bijdrage over te maken op rekeningsnummer NL 29 RABO 0139 9015 66 ten name van Sint-Antoniuskern.

Kerkbalans