Preek 10-11 december 2011

Tags: 

leven naar Kerstmis toe naar de geboorte van het kerstkind. Onwillekeurig blijven we dan stil staan bij het leven van Jezus. Jezus is waarschijnlijk als een gewone jongen in Nazareth uit St. Jozef en Maria geboren. Het verhaal van de evangelist Lucas, dat Jezus in Betlehem in een stal is geboren is waarschijnlijk bedacht door Lucas. Hij heeft niets geweten van de geboorte van Jezus maar heeft dit verhaal bedacht om de solidariteit van Jezus met de armen vorm te geven en dat hij voorspeld was door de profeet Micha, die voorzegt, dat een groot man in Betlehem geboren wordt.

Jezus is als een gewone jongen opgegroeid in Nazareth tussen zijn broers en zussen, waarvan ook telkens sprake is in de evangelies (Mt.12, 46 en 47; Mk. 3-31) Maar Jezus geloofde in God als zijn hemelse Vader. En dit geloof gaf hem kracht. Hij zag God als een liefdevolle Vader. Daarom kon hij zich volledig in liefde geven aan God en aan zijn medemensen. Hij trok zich op aan God.

Daarom maken we ons zo druk om de geboorte van Jezus, staan we stil bij zijn geboorte in Betlehem. Hij is uitgegroeid tot die inspirerende en hartverwarmende man, die miljoenen mensen geïnspireerd heeft tot een geweldige naastenliefde, eerlijkheid en trouw. Miljoenen mensen zijn geraakt door zijn geestkracht en trouw aan zijn roeping als mens

Dit geheel brengt ons tot nadenken. Jezus een gewone mens maar die zich laat inspireren door God groeit uit tot een goddelijke mens, zodat er veel goeds en liefde van hem uitgaat.

Wij komen hier in de kerk omdat we Christenen willen zijn, in het voetspoor van Jezus willen gaan. Van Jezus ging veel uit. Ook wij Christenen aan de dag van vandaag. Ook van ons kan veel liefde uitgaan. Ook wij kunnen een bron van liefde, trouw en medeleven zijn. Ook onze levenshouding kan ook voor onze naasten een inspirerende bron zijn.

Daarvoor zijn we nu bij elkaar. We willen ons laten inspireren door die geweldige mens Jezus Christus.

We willen door ons geloof in Jezus ons aan hem optrekken. Dat zal ons leven rijk en gelukkig maken. Want wordt ons leven getekend door liefde, meelevendheid en genegenheid dan hebben we een mooi en gelukkig leven. En stralen we dit uit.

Zo werken we aan een wereld die getekend wordt door vrede en gerechtigheid.

Harry de Valk