Preek 25 december 2011

Tags: 

Wanneer de evangelist Lucas zo rond het jaar 80 zijn evangelie gaat schrijven, weet hij niet veel van de geboorte en de kinderjaren van Jezus. Hij kent wel de boodschap van Jezus, zijn leer en zijn levenswijze. Zo bedenkt Lucas een geboorteverhaal van Jezus als een weerspiegeling van zijn leven en boodschap.

Lucas wist dat de profeet Micha geschreven had: Gij echter Betlehem in Efrata al zijt gij klein onder Juda’s geslachten toch zal er, zeg ik, iemand uit u komen die over Israël gaat heersen.” Zo laat Lucas Jezus geboren worden in Betlehem. Daarnaast de grote koning van de Joden David was ook in Betlehem geboren. Dit was een dubbele reden voor Lucas om Jezus in Betlehem geboren te laten worden.

Jezus was niet welkom bij de Farizeeërs, de Schiftgeleerden en in de tempel. Daarom laat Lucas het ook gebeuren, dat Maria en Jozef niet welkom zijn in de herberg van Betlehem.

Wie geloofden in Jezus als hij preekte. Wie kwamen naar hem luisteren, dat waren de eenvoudigen, de armen. Daarom laat Lucas de engel aan de herders de boodschap van de geboorte van Jezus verkondigen. En zij gaan meteen op stap om Jezus te zoeken en hulde te brengen. Zo is de beschrijving van de geboorte van Jezus een verhaal door Lucas bedacht in de geest van Jezus zijn boodschap.

Jezus is van Godswege gekomen. Daarom laat Lucas de engelen de boodschap van Jezus’geboorte aan de herders verkondigen. Jezus woord vindt weerklank bij de eenvoudigen, die als de herders openstaan voor God en het goddelijke.

Dit kerstverhaal leert ons dan ook: kom als de herders eenvoudig en open van geest naar de kerststal. De boodschap van Jezus zal juist het hart van de eenvoudigen raken. Zoals het de herders goed deed. Zoals de boodschap van de engelen klinkt: “Eer aan God in de hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.”

Het Jezus kind is een kwetsbare mens. Hij geeft zich zoals hij is. Hij heeft oog voor de kwetsbare mensen zoals de herders de eenvoudigen, die zich simpelweg geven. Wanneer we ons eenvoudig opstellen als de herders dan zal de boodschap van het kerstkind ons raken en goed doen. Dan breekt het licht van kerstmis in ons door. Het gaat bij God om de liefde. God is liefde. Gaan wij dit ervaren dat God liefde is en beleven dan doet ons gelovig zijn ons goed.

Het gaat bij het Jezuskind om de liefde en leren we van het kerstkind de liefde dan ervaren we iets machtigs van het kerstkind: Gods liefde. Dat is ons samen het volk Gods zijn. In verbondenheid als het volk Gods samen door het leven gaan. Daar gaat het om. De herders Maria en Jozef voelden en ervaarden verbondenheid door hun gemeenschappelijk geloof in het kerstkind. We verlangen geborgenheid. We willen één zijn met onze naasten. We willen ons gedragen weten en aanvaard. Daar gaat het om. We zijn het volk Gods als katholieken samen onderweg. Een eenheid zoals Maria, Jozef en de herders samen gegrepen en geboeid door ons geloof in die geweldige mens Jezus.

Al moet ik toch nog iets kwijt. het rapport van de commissie Deetman over de misbruik van kinderen. Dit rapport heeft mij geraakt en pijn gedaan en u ook denk ik. Het is gruwelijk. Toch wil ik zeggen. Ook al maken priesters en broeders van het instituut kerk fouten gruwelijke fouten. Ik blijf geloven in die boodschap van liefde en menselijke zorg van Jezus. En laten we elkaar als kerk trouw hierin blijven.

Daarom wil ik u een zalig Kerstfeest wensen, dat u samen met uw naasten geboeid en geraakt wordt door het Jezuskind. Jezus die later uitgroeit tot die geweldige mens die een boodschap van liefde en trouw uitstraalt en uitdraagt. Een gelukkig en zalig Kerstfeest.

H. de Valk