Veertigdagentijd 2016

Tags: 

Drukke Goede Week in de Sint-Antoniuskerk

De laatste Goede Week in de Sint-Antoniuskerk kende vele activiteiten. De week begon met een goed bezochte Palmzondagviering. Vele palmtakjes werden mee huiswaarts genomen.
Op woensdagmiddag bezocht een groep bewoners van verzorgingshuis Oosterheem met hun begeleiders onze Sint-Antonius. De middag werd gezellig begonnen met een kopje koffie of thee met een koekje in de grote zaal van Antoniushuis ‘De Vinder’. Daarna ging de groep met de eigen pastor naar de kerk voor een besloten kruiswegviering. Omstreeks half vier werd de viering, na het aansteken van een kaarsje bij Maria, afgesloten.

Donderdagmorgen kwam groep drie van b.s. De Touwbaan naar de kruisweg kijken. En op vrijdagmorgen waren de leerlingen van de groepen 6 en 8 van basisschool De Beiaard uit Oosterheide op bezoek. Per fiets waren zij met leerkrachten en begeleiders door de regen naar de kerk gekomen. Bij de 14 staties van de kruisweg werd telkens stilgestaan en werd een bijhorend stukje van het lijdensverhaal van Jezus verteld.

Vrijdagmiddag was, er zoals gebruikelijk, de kruisweg: om 15. 00 uur voor de volwassenen en om 16.15 uur speciaal voor de kinderen.

Zaterdagavond om 19.00 uur verzorgde kinderkoor ‘De Flierefluiters’ met het paasspel ‘De Passie, het paasverhaal anno 2016’ de viering. De verhalen werden door de kinderen verteld en gespeeld en uiteraard werd er gezongen. 110 personen waren naar de Antoniuskerk gekomen om dat te aanhoren. Een succesvol optreden van onze Flierefluiters.
Op Eerste Paasdag was de kerk weer gevuld met een kleine 200 personen. De Antoniuscantorij o.l.v. Wout Kwakernaat bracht met hun gezang sfeer en warmte in onze Sint-Antoniuskerk.

Veertigdagentijd