Oudjaarviering

Tags: 

Resumé van de begroeting, uitgesproken in de oudejaarsviering op 31 december 2020 door Jan Poppelaars.

We staan op de drempel van een nieuw jaar!
Een drempel laat, door slijtage, een stempel zien van het verleden: het intense gebruik bij zowel vreugde als verdriet. Kijk maar eens naar de drempels van onze Antoniuskerk.
We kijken terug, maar ook vooruit!

In onze geloofsgemeenschap hebben we een bewogen jaar achter de rug! Meerdere keren hebben we De Vinder moeten sluiten en niet alleen door de maatregelen m.b.t. het covid-19 virus, maar ook door de herinrichting en het opknappen van ons parochiehuis. Er is gestuukt, nieuw linoleum gelegd en de aankleding is flink ter hand genomen. Complimenten aan alle vrijwilligers die dit mede gerealiseerd hebben; ook hierbij is het toverwoord samenwerking!

Het diaconale karakter van ons parochiehuis wordt steeds belangrijker als plaats van ontmoeting voor zowel jong als oud! We mogen het kindervakantiewerk begroeten, evenals een St. Nicolaasactie en de kledingbeurs voor de vluchtelingen en minder draagkrachtigen. Allemaal activiteiten die van belang zijn voor de Catharinaparochie. Goed om te kunnen constateren de samenwerking met de parochie daadwerkelijk gestalte krijgt!
Naast deze ontwikkelingen op de drempel van 2021 denken we ook aan de dierbaren die ons dit jaar ontvallen zijn: vrijwilligers als Rea v.d. Heijkant, Jos Kuijpers, Louis van Biezen, Corrie en Toon Willart, Jan van Zon en de herder van onze Sint-Antoniusparochie pastoor Harry de Valk! Wij zullen jullie allen niet vergeten!

Beste mensen,
Tegenslagen kunnen ons sterken in geloof, hoop en liefde, waardoor je sterker wordt en oog krijgt voor de zaken waar het in het leven echt om gaat!

Resumé van de overweging, uitgesproken in de oudejaarsviering op 31 december 2020 door Gerard Berende.

Tegen het einde van de eerste eeuw moet er een kleine gemeenschap geweest zijn in Efese. Van die kleine christengemeente is Johannnes tot op hoge leftijd de bezielende herder en leraar geweest. Hij vertelde over Jezus, de man uit Nazareth, die licht had gebracht in de wereld.
Wij zijn ook zo’n kleine gemeenschap. Ook wij hadden een bezielende herder, die tot op hoge leeftijd sprak over Jezus van Nazareth: pastoor De Valk. Hij had het vaak over Gods volk onderweg, zo noemde hij ons. God is voor ons onzichtbaar net zoals de toekomst onzichtbaar is. De toekomst staat op ons te wachten en komt ons voortdurend tegemoet. Je kunt de toekomst pas zien als ze ons heden is geworden en dan nog uitsluitend in ons en in onze geschiedenis. Ook God wordt pas zichtbaar als Hij bij de mens aanwezig is.
Niemand weet wat ons in het voorbije jaar bespaard is gebleven en niemand weet wat ons te wachten staat. Goede voornemens zijn zo breekbaar als kerstballen en vallen net zo makkelijk als naalden uit een oude kerstboom. We worden niet het nieuwe jaar ingeduwd. We worden uitgenodigd eraan te beginnen. We worden geroepen. Tegen de herders werd gezegd: Kom kijken, er is echt nieuws. Tegen ons wordt gezegd: Kom kijken, er zijn mensen die op ons wachten, die ons nodig hebben. Ouderen, vluchtelingen, een kind, een zieke oma, een vriend.
Het is van belang om zo als gelovige mensen bezig te zijn, ook nu we verder gaan, een nieuw jaar tegemoet. Het is goed daarom elke avond te danken voor wat was en om onze vragen voor de dag van morgen voor te leggen aan de God van tijd en eeuwigheid.
Als u gewoon rustig wilt doorgaan met uw taken, met de zorg, die u al jaren besteedt aan wie u zijn toevertrouwd, doe dan als Maria: Bewaar de woorden in uw hart en overweeg ze in stilte bij uzelf. Zij was een ‘gezegende onder de vrouwen’.

Op donderdag 31 december 2020 houden we onze traditionele oudejaarsviering in ‘De Vinder’. De aanvang van de viering is: 18.30 uur.

In deze viering willen we terugkijken op het bijzondere jaar 2020 en vooruitkijken naar de toekomst: Wat willen wij als Antoniuskern betekenen voor onze wijk, onze geloofsgemeenschap, onze parochie!
In het voorbije jaar is er veel veranderd. Niet alleen in ons land, onze woonplaats, onze buurt en ons gezin, maar ook Antoniushuis ‘De Vinder’ heeft een metamorfose ondergaan. Samen willen dit vieren in deze dienst.

U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, al zal de bijeenkomst wel een ander karakter hebben, gezien de beperkende maatregelen.

U dient zich aan te melden bij het secretariaat (Tel.: 470954) en vol is vol!
Er is slechts plaats voor 15 personen en na de viering kunnen we niet toosten en/of een oliebol eten!