Nieuwjaarsreceptie Antoniuskern

Tags: 

De traditie van de nieuwjaarsreceptie in de Antoniuskern is al heel oud. Na afloop van de eucharistieviering werd het glas geheven, nadat men eerst gebeden had voor een goed Nieuwjaar.
Die traditie is verdwenen, maar willen wij weer nieuw leven inblazen. Zoals vroeger: na de eerste eucharistieviering. Die is op donderdag 16 januari 2020 en wordt om halfzeven ’s avonds gehouden in de kerkzaal van De Vinder. Na die viering kunnen we samen terugkijken op het afgelopen jaar, waarin veel bereikt is.

Het Inloophuis ontvangt nog steeds veel gasten, de koffie in de huiskamer is bijna niet meer in liters uit te drukken, er is een nieuwe berging verschenen in de tuin, het dak is gerepareerd, er zijn acties gehouden om statushouders te voorzien van kleding en speelgoed en veel parochianen zijn blij met een bank uit de kerk.

Daarnaast is de eerste Alphacursus van start gegaan en de tweede staat al gepland.

Er is voortdurend een goed contact met het pastorale team en twee Eucharistievieringen per maand is het resultaat van dat overleg.

Voldoende redenen dus om dankbaar te zijn voor het bereikte resultaat en de inzet van vele vrijwilligers, zoals gastvrouwen en -heren, het koor de Antoniuszangers en de vrijwilligers die zich inzetten voor de activiteiten en de postbezorgers. Ook de mensen die zich met hand- en spandiensten inzetten voor De Vinder mogen niet onvermeld blijven, evenals onze archivarissen.

Laten we daar de 16e op klinken en elkaar bemoedigen voor de vele zaken die in 2020 gestalte moeten gaan krijgen. Iedereen is van harte welkom!!!