Collectes 2020

Tags: 

4-5 januari: LILIANEFONDS
Dit fonds schept mogelijkheden voor kinderen die met een handicap in extreme armoede leven. Ieder kind heeft talenten. Het Lilianefonds wil deze talenten naar boven halen.

1-2 februari: DE ZONNEBLOEM
Het werk van de Zonnebloem is bekend: aandacht voor mensen die ziek zijn en niet gemakkelijk van huis kunnen. Zij krijgen bezoek of kunnen een keertje mee op pad. Van harte aanbevolen.

7-8 maart: VASTENACTIE
Ook dit jaar is deze collecte bestemd voor het project van onze mede-parochiaan Henny Hoedemaker in Congo voor SIMAMA, wat in het Swahili betekent: STA OP. Een mooi project voor gehandicapten-zorg in Congo.

4-5 april: OECUMENISCHE WERKGROEP ARMOEDE
Deze werkgroep ondersteunt in Oosterhout mensen die in nood zitten door bijvoorbeeld loketbegeleiding of het aanpakken van de eenzaamheid. Samen zoeken zij naar oorzaak en oplossingen.

2-3 mei: NEDERLANDSE MISSIONARISSEN
Met de opbrengst kan financiële steun worden verleend aan arme parochies in de derde wereld en kan aan Nederlandse missionarissen bemoediging gegeven worden om te getuigen van het evangelie.

6-7 juni: ZONDAG VAN DE DIACONIE
De collecte is dit maal een bijdrage om een ontspannen ontmoetingsplaats te bieden aan mensen die getroffen zijn door kanker of daar in hun directe omgeving daarmee te maken hebben.

5-6 juli: VLUCHTELINGENWERK OOSTERHOUT
Op allerlei gebied kunnen we vluchtelingen hier helpen om zich thuis te gaan voelen. Helpen met taal, onderwijs, kleding en huisvesting. Met uw gaven kan Vluchtelingenwerk Oosterhout veel goeds doen.

1-2 augustus: MEK
Met opbrengst ondersteunt Caritas het werk van het Milieu Educatief Centrum in Oosterhout. Het MEK wil een verbinding maken tussen de natuur en mensen in andere delen van de wereld, daarnaast heeft het MEK ook een recreatieve en sociale rol in de Oosterhoutse gemeenschap.

5-6 september: WENS-AMBULANCE BRABANT
De opbrengst is voor de Wens-ambulance Brabant. Deze stichting maakt het voor terminaal zieke mensen mogelijk nog één keer het ouderlijk huis te zien of nog één keer naar het strand…

3-4 oktober: STICHTING LEERGELD
Stichting Leergeld helpt ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen met een laag inkomen , zodat ook deze kinderen kunnen meedoen aan alle actviteiten.

7-8 november: GOEDERENBANK BARONIE
Goederenbank Baronie zorgt ervoor dat kwalitatief goede levensmiddelen, maar toch zijn afgekeurd, op de juiste plaatsen terecht komen. Zij helpt huishoudens die zelf niet helemaal in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

5-6 december: ADVENTSACTIE
In de aanloop naar Kerstmis speciale aandacht voor moeders en kinderen die te maken hebben met problemen door klimaatsverandering of moeten leven onder slechte economische omstandigheden.