Sinterklaas

Tags: 

Sinterklaasactie in ‘De Vinder’

Alhoewel het nog enkele weken duurt, zijn de vrijwilligers van de Antoniuskern al gestart met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest.
In samenwerking met betrokken instanties wordt een lijst opgesteld van kinderen, die een uitnodiging zullen krijgen om de bijeenkomst met de heiligman bij te wonen. Ook de ouders van de kinderen zullen worden uitgenodigd.

In de lectuurkast in de hal van Antoniushuis ‘De Vinder’ en in de dagkapel van de Antoniuskerk zijn opgaveformulieren te vinden.

Sinterklaas in Antoniushuis De Vinder

Op zaterdag middag 3 december was het zover: een groot aantal enthousiaste kinderen en hun ouders mochten Sinterklaas ontmoeten in De Vinder.

Voor ieder kind was er een woordje van Sinterklaas en zijn hulppieten. Voor 60 kinderen waren door vele en ijverige handen meerdere cadeautjes ingepakt.

Alle kinderen werden bij binnenkomst welkom geheten door diaken Peter Hoefnagels en kregen een badge met hun naam erop. Er werd enthousiast gezongen en gedanst. Alle cadeautjes werden keurig door de kinderen bewaard tot iedereen zijn of haar cadeautje had en toen gelijktijdig uitgepakt. Dat was het echte feest. De blijdschap in de ogen van de kinderen en hun ouders maken het vele werk vooraf de moeite waard. Er waren o.a. Oekraïense, Afghaanse, Soedanese, Marokkaanse, Eritrese en Nederlandse kinderen.

Als alle grote mensen zo zouden omgaan met elkaar als deze kinderen dan konden alle mensen de vrede van Kerstmis, echt en een heel jaar ervaren op onze wereld.

Ter afsluiting mochten ze zich nog naar hartelust uitleven op een springkussen in de Antoniuskerk.
De kinderen die helaas niet op deze middag konden komen, hebben later hun cadeautjes toch nog thuis gekregen zodat Sint niemand vergeten was.

Aan de wereldvrede kunnen wij als nietige mensen niet veel veranderen, wel heeft dit feest, op deze middag, voor de kinderen en ouders een beetje vrede op aarde gebracht.