liturgie

Preek 10 - 11 november 2012

Tags: 

Schone Schijn - Evangelie: Marcus 12, 38-44

Je hebt mensen die scherpe waarnemers zijn. Er is weinig wat hen ontgaat. Ze zien alles, of bijna alles, wat er in hun omgeving gebeurt.
Fotografen kunnen ook zulke goede waarnemers zijn. Ze kijken net even anders. Vanuit een speciale hoek. Dat levert vaak verrassende plaatjes op.

Preek 20 - 21 oktober 2012

Tags: 

Jakobus en Johannes denken, dat Jezus als de Messias weer een groot en machtig rijk zal stichten en daarin willen ze een belangrijke plaats in hebben. Daar droomden vele Joden van. Zo’n machtig koninkrijk als in de tijd van koning David. Daarom vragen ze of ze in dat rijk aan zijn rechter en linkerzij mogen zitten.

De reactie van Jezus komt dan ook bij hen niet goed over. Jezus zegt: “Wie daarentegen groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn”. Ik denk dat wij op het eerste moment ook schrikken. ’n Dienaar van je naasten worden, dat is toch wel veel gevraagd.

Preek 29 - 30 september 2012

Tags: 

Het evangelie van vandaag begint met een kwestie. De apostel Johannes stelt Jezus een vraag. De apostelen hebben een man ontmoet, die niet bij de aanhangers van Jezus behoort. En deze man drijft in de naam van Jezus demonen, duivels uit. En daar zijn de apostelen kwaad over. Als die man niet tot de volgelingen van Jezus behoort mag hij niet in de naam van Jezus demonen, duivels uitdrijven.

Preek 15 - 16 september 2012

Tags: 

Vredesweek - ‘Kies - wijzer’

Evangelie Marcus 8,27-35.

Het rumoer van de verkiezingen is voorbij. Nederland heeft gestemd. De kaarten zijn geschud en we hopen dat we een goede regering krijgen en dat de verwachtingen die zijn gewekt, worden wáár gemaakt!

In het evangelie is óók sprake van een soort keuze die gemaakt moet worden. Wie is die Jezus nou?
Gaat het over Johannes de Doper die weer is teruggekomen? Johannes de Doper was namelijk op last van koning Herodes onthoofd.

Preek 8 - 9 september 2012

Tags: 

Wij mensen zijn geschapen om samen iets moois van het leven te maken. Een man wordt geschapen met het verlangen naar een vrouw en ook een sexueel verlangen naar een vrouw. De vrouw wordt door God geschapen met het verlangen naar een man en ook een sexueel verlangen naar een man. Trouwen ze en worden hen kinderen geboren. Dan houden ze spontaan van deze kinderen. En deze kinderen gaan spontaan van hun ouders houden.

Preek 25 - 26 augustus 2012

Tags: 

“Naar wie zouden wij anders gaan?” - Evangelie Joh. 6,60-69.

´Heer, naar wie zouden we anders gaan U hebt woorden van eeuwig leven´.
Die uitroep van Petrus springt eruit in het evangelie van vandaag. Het is een heftige, emotionele uitroep.
Er is blijkbaar een crisissituatie ontstaan onder de leerlingen. De zaak is hoog opgelopen.

Ieder maakt wel crisissituaties mee in zijn leven. Periodes waarin je echt helemaal in verwarring kunt zijn en je niet weet waar je het zoeken moet.

Preek 18 - 19 augustus 2012

Tags: 

In het gewone leven gebruiken we soms eigenaardige uitdrukkingen. “n Opa zit heerlijk te spelen en te flauwekullen met ’n kleinkind van 2 jaar. Hij stoeit en speelt met zijn kleinkind. En als het dan heerlijk toegaat zegt opa: “Zal ik je opeten.” En met een grote mond hapt opa in de richting van zijn kleinkind. Het kind giert van het lachen en heeft plezier. Als hij ze op zou eten dan zouden ze helemaal één zijn. Want dit samen zijn doet beiden goed.

Preek 28 - 29 juli 2012

Tags: 

Zeventiende Zondag door het jaar - 'Zeven was voldoende'

Evangelie: Johannes 6,1-15.

In een krantenartikel las ik één dezer dagen: ‘Heeft André Kuipers in de ruimte God ontmoet?’ U weet wel, André Kuipers die een half jaar in een ruimtestation om de aarde heeft gecirkeld en allerlei wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan.
Heeft hij daar ‘in den hoge’ God ontmoet?
Het antwoord op de vraag werd in het artikel niet vermeld.
Maar eigenaardig eigenlijk dat wij de neiging hebben om God ergens heel ver van ons af te denken en te zoeken.

Pagina's

Abonneren op RSS - liturgie