liturgie

Preek 23 - 24 juni 2012

Tags: 

Feest van de geboorte van Johannes de Doper

Wat zou zo’n man als Johannes de Doper, levend aan de rand van de woestijn, ons nog kunnen vertellen?
Zijn woord aan de mensen van toen klinkt duidelijk en zelfs hard:
“Midden onder u staat Hij die gij niet kent”. Het klinkt als een verwijt. Jullie zijn met allerlei zaken bezig, maar waar het eigenlijk om gaat, zie je niet.
We hebben er een mooi en vroom lied van gemaakt dat we zingen in de Advent in de dagen vóór Kerstmis.

Aan de rand van de woestijn. Waarom gaat iemand naar de woestijn?

Preek 12 - 13 mei 2012

Tags: 

Waarom lezen we het evangelie? Waarom luisteren we er naar? Bij monde van de evangelist Johannes zegt Jezus: “opdat mijn vreugde in jullie moge zijn en jullie vreugde volkomen moge worden.”Mijn vreugde` staat er. Het evangelie dient om ons blij te maken als Jezus zelf. Blijheid en vreugde betekenen nog iets anders dan plezier en vrolijkheid. Als het evangelie ons blij maakt is het niet om te schaterlachen of geestig te doen. Vreugde gaat veel dieper. Jezus geeft ons weer de bron aan: als we elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft liefgehad. Liefde is de bron, het geheim van geluk en vreugde.

Preek 28 - 29 april 2012

Tags: 

Het is een mooi beeld, dat Jezus gebruikt om zijn boodschap uit te dragen. Ik ben de goede herder. De goede herder heeft zorg voor zijn schapen. De schapen lopen als kudde. Ze zijn samen onderweg. De schapen zoeken elkaar. De kerk is een gemeenschap. Wij zijn samen onderweg. Jezus heeft als ideaal een gemeenschap. Hij verzamelt om zich heen de apostelen een groep mannen en Maria Magdalena en andere vrouwen een groep vrouwen.

Preek 24 - 25 maart 2012

Tags: 

Ik denk dat de ouders van de kinderen van het busongeluk in Zwitserland zich het meest zullen herinneren van hun kinderen de liefde die ze van hun kinderen kregen. Daar gaat het om. De liefde, de genegenheid en de hartelijkheid.

Er zijn zoveel waarden in het leven als geld, trouw, zorg, hulpvaardigheid en liefde. Maar het meest is de liefde. Waardoor maakt Jezus het meeste indruk op zijn tijdgenoten door zijn liefde, zijn medeleven, zijn zorg voor de zieken en de armen. Het is de liefde.

Preek 17 - 18 maart 2012

Tags: 

Licht dat ons aanstoot - Evangelie: Joh. 3, 14-21

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan’. - Dat is het lied dat we gezongen hebben.

Wij, mensen verlangen naar licht,
niet alleen in het voorjaar als de natuur op uitbotten staat
en wij uitkijken naar de zomer.
We hunkeren naar licht als het donker is in ons leven,
als het leven een tranendal is geworden
zoals voor de mensen in het Belgische Lommel.
Voor de ouders, familie en leerkrachten van de slachtoffertjes van de vreselijke ramp in die tunnel in Zwitserland.

Preek 3 maart 2012

Tags: 

Als we het evangelie van vandaag goed lezen maken Jezus en de apostelen samen heerlijke momenten mee. Op een of andere wijze wil dit wonderlijke verhaal van Jezus op de berg met Mozes en Elia en de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes ons meedelen, dat ze samen iets heerlijks hebben beleefd.

Zoals ieder mens heeft Jezus tijdens zijn leven veel meegemaakt: heerlijke momenten en moeilijke en pijnlijke gebeurtenissen. Daaraan is Jezus gegroeid. Zo wordt hij tenslotte de profeet, de verlosser die ons met zijn blijde boodschap de weg door het leven naar God wijst.

Pagina's

Abonneren op RSS - liturgie