liturgie

Preek 30-31 januari 2010

Tags: 

In het zo juist voorgelezen evangelie verwachten de inwoners van Nazareth wel wat extra’s van Jezus. Hij is in hun dorp geboren en opgegroeid. Zo mag Hij zoals Hij in Kapharnaum wat bijzonders heeft gedaan ook voor hen zeker iets extra’s doen. Jezus laat zich niet uitdagen, niet dwingen. Daarom gaan ze uit elkaar.

In die tijd had Jezus het moeilijk met de Joden. Het ging om de levenshouding: het moeten. De Joden hadden zoveel regels en regeltjes. Er moest zoveel maar waar het omging de naastenliefde, dat vergaten ze.

Preek 9-10 januari 2010

Tags: 

Het symbool van met water dopen is duidelijk schoonwassen. Zo wast het dopen ons schoon van de vlekken van de zonden. Je zonden worden door het H. Doopsel uitgewist en vergeven. Al moeten we in deze duidelijk zijn. Wanneer een volwassene wordt gedoopt, dan worden zijn zonden hem vergeven. Maar als een baby wordt gedoopt, kunnen er nog geen zonden worden vergeven. Want een baby kan nog niet gezondigd hebben. Bij een zonde ga je bewust in tegen Gods wet.

Preek 2-3 januari 2010

Tags: 

Feest van Driekoningen - Evangelie: Matt.2,1-12

Drie koningen zagen een sterre, een sterre van wondere pracht. Drie koningen. - Weet u dat er een oud verhaal is dat vertelt van een vierde koning! Hij reisde achter de andere koningen aan, de bijzondere ster achterna die aan de hemel was verschenen. Ook hij had een geschenk bij zich voor de pasgeboren Messias. Zijn geschenk bestond uit drie zeer kostbare edelstenen.

Preek 27 december 2009

Tags: 

Afgelopen maandag 21 december ben ik geschrokken van een bericht in De Stem. Hieruit blijkt, dat de opvoeding, die we thuis ontvangen, de levenssfeer, die we thuis ervaren voor ons van levensbelang is. Het gaat over een TBSer die levenslang vastzit, omdat hij een lustmoord heeft gepleegd. Het gaat in dit bericht over welke opvoeding deze man van zijn ouders heeft gekregen. Ik zal het bericht voorlezen:

Preek 12-13 december 2009

Tags: 

De Joden hadden het ten tijde van Jezus moeilijk in Palestina. Het land was bezet door de Romeinen. En wat in die tijd meestal gebeurde. Een bezetter probeerde zich te verrijken ten koste van de mensen van wie het land was. Zo werden de Joden door de Romeinen onderdrukt en op alle mogelijke wijze uitgezogen. Zo droomden de Joden van een Messias. Ze dachten hierbij aan een man in de stijl van koning David. Een man die goed met het zwaard om kon gaan en de Romeinen zou verdrijven. Dit was het probleem van Jezus.

Preek 7-8 november 2009

Tags: 

Jezus zegt de schriftgeleerden de waarheid

Het evangelie van vandaag begint niet al te lief. Jezus zegt de schriftgeleerden heel duidelijk de waarheid. Allereerst dat het shownummers zijn. Ze lopen graag rond in plechtige lange gewaden. Ze willen graag gegroet worden op de markt, voor aan zitten in de synagoge en een ereplaats hebben bij het feestmaal. Tegelijk weten ze de kwetsbare weduwen het nodige geld te ontfutselen en voor de schijn lange gebeden op te zeggen. Het zal je maar gezegd worden.

Preek 10-11 oktober 2009

Tags: 

Evangelie: Marcus 10-17-30 over de rijke jongeman

Die jongeman moet wel met een kater zijn thuisgekomen na zijn ontmoeting met Jezus. Hij had het zo goed bedoeld, maar was van een kouwe kermis thuisgekomen. ‘Ga en verkoop wat je bezit, kom dan en volg Mij’.

Ik weet niet of die jongeman een dagboek heeft bijgehouden, waarschijnlijk niet, maar zo ja, dan heeft hij erin geschreven:

Preek 20-21 september 2009

Tags: 

In de vredesweek gaat het om vrede in de wereld, in Nederland, in Oosterhout, bij ons in de buurt, in ons gezin en tenslotte in mijzelf. Vrede met en in mijzelf. Ik kan me dood ergeren, dat ik bepaalde zaken niet goed kan, niet goed kan voetballen, verlegen ben, geen knap gezicht of figuur heb. Ik zo klein ben. Ik niet goed kan leren. Deze ergernis, deze pijn kan zich uiten in mijn gezicht door ongezellig te kijken. In mijn doen en laten. Ik word gemakkelijk kwaad. Ik ben niet soepel en vervelend.

Pagina's

Abonneren op RSS - liturgie