Nieuws Antoniusraad september 2017

Tags: 

Wij, als Antoniusraad, hebben gemerkt dat de vakantietijd een periode is, waarin weinig zaken echt afgehandeld kunnen worden.
Al ruim voor de vakantie hebben we een gesprek aangevraagd met het kerkbestuur van de Catharinaparochie, omdat wij ons zorgen maken over de toekomst van onze parochie. Intussen heeft dit gesprek plaatsgevonden.
Naast onze zorg over de toekomst hebben we ook gesproken over de aanpassing van onze gebedsruimte en het onderhoud van Antoniushuis ‘De Vinder’.
Intussen wordt bisschoppelijke goedkeuring aangevraagd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. De Antoniusraad heeft aangegeven dat vrijwilligers van onze gemeenschap bereid zijn om hiervoor hun handen uit de mouwen te steken. Wij hopen dat we niet tevergeefs bij u aankloppen. Inmiddels zijn enkele deeloffertes aangevraagd. Wij hopen binnen afzienbare tijd aan de slag te kunnen.

In de vergadering met het kerkbestuur heeft de Antoniusraad ook haar zorg uitgesproken over de ontwikkelingen bij ons kinderkoor ‘De Flierefluiters’. Wij hopen in een goed overleg tot een oplossing te komen.

Gezien de ongemakken waar pastoor De Valk mee te maken krijgt, hebben we bij het pastorale team van de parochie aangegeven, dat hiervoor extra aandacht moet zijn. Samen dienen we zorg te dragen voor de situatie.

Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om met Allerzielen in parochiehuis ‘De Vinder’ een kaarsje op te komen steken voor uw overleden dierbaren. Overdag zal ‘De Vinder’ hiervoor de hele dag open zijn.
’s Avonds om 19.00 uur zal in ‘De Vinder’ een korte herdenkingsdienst worden gehouden speciaal voor de overledenen welke vorig jaar nog vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd.

Voor de Antoniusraad en de Parochie Kern Commissie hebben we dringend ondersteuning nodig van medeparochianen. We doen een klemmend beroep op u om u hiervoor aan te melden.
Contactpersoon is Jan Poppelaars 06 57 333 750. In een gesprek wil ik graag nadere informatie geven

De heer Dré Damoiseaux kan zijn taak in de Raad niet continueren in verband met zijn benoeming tot pastoraal assistent in de Catharinaparochie. Dré bedankt voor je inzet en ondersteuning van de Raad en…..je blijft onze vrijwilliger!!!

En….. heeft u vragen of ideeën, schroom niet en laat het ons weten.

Namens de Antoniusraad
Jan Poppelaars
voorzitter
Tel. 06 - 5733 3750
E-mail: jan_poppelaars@hotmail.com