Bijeenkomst 10 januari 2018

Tags: 

Op 12 december 2017 heeft de Antoniusraad van het parochiebestuur een notitie ontvangen. Die gaat over de toekomst van De Vinder. Het gaat zowel over de vieringen op zaterdagavond als de rol van De Vinder als diaconaal centrum.
Er worden nogal wat veranderingen voorgesteld. Daar ligt géén nieuw parochieplan aan ten grondslag. Ook argumenten ontbreken.
Omdat de initiatiefgroep ooit het eerste plan samen met u bedacht heeft, heeft de Raad contact met de groep opgenomen om hierover te praten.

Ter herinnering:
In 2015 heeft onze geloofsgemeenschap het plan om zelfstandig door te gaan verlaten en het kerkbestuur én bisdom het voordeel van de twijfel gegeven met door te gaan na toezegging van de bisschop dat er een kruis op De Vinder kwam en de Antoniusraad zou worden opgericht.

Het voorstel van het kerkbestuur over diaconie maar vooral over de toekomst van onze Geloofsgemeenschap en ons Huis De Vinder, staat de Antoniusraad totaal niet aan!
Wij, als wakker geschudde Initiatiefgroep, willen dit dan ook in een buitengewone spoedvergadering met u allen bespreken, reacties op krijgen en samen met u beslissingen nemen over voorstellen die wij openbaar maken.

Het is “vijf voor twaalf” en om het paard niet achter de wagen te spannen maar ervoor, wil de Initiatiefgroep dit transparant en ook publiekelijk communiceren vandaar dat ook de schrijvende pers uitgenodigd wordt, want als het aan het kerkbestuur van de Catharinaparochie ligt, wil men de mogelijkheden van sfeervol vieren in Antoniushuis De Vinder zo spoedig mogelijk beëindigen.
Wij zijn van mening dat men dan onze Geloofsgemeenschap te kort doet.

WOENSDAG 10 JANUARI 2018 AANVANG: 19.30 uur

Plaats: Antoniushuis “De Vinder”

Wij hopen u dan ook in groten getale te mogen verwelkomen!
Uw aanwezigheid en mening is zéér belangrijk en de basis voor de toekomst van deze parochiekern!

Met vriendelijke groet,
Namens Initiatiefgroep Antonius Geloofsgemeenschap:

Jan Frérejean
Jan Poppelaars
Paul van Acker
Willem-Jan van der Zanden
Theo Michielsen