Nieuws januari 2019

Tags: 

Houdoe 2018 – Welkom 2019

Beste Antonianen,

Traditiegetrouw heeft de Antoniuskern op oudejaarsavond afscheid genomen van 2018. In een druk bezochte bijeenkomst (zo’n 30 aanwezigen!) hebben we in De Vinder teruggekeken naar het voorbije jaar en de verwachtingen voor het nieuwe jaar uitgesproken.
We hebben geluisterd naar gedichten en verhalen welke door Hans Wortel en Jan Poppelaars waren uitgekozen. Het jaar 2018 is geschiedenis, is voorbij en ons wachten nieuwe uitdagingen voor de toekomst. Graag willen wij, als Antonianen naar een avondviering. Intussen zijn er al initiatieven in die richting ondernomen.
We hopen dat dit voor onze Antoniuskern nieuwe mogelijkheden biedt om daadwerkelijk gemeenschap te zijn, zoals steeds weer blijkt uit de inzet van onze vrijwilligers bij onze activiteiten.
Hierbij denken we aan de Allerzielendag, de aankleding voor Kerstmis, zowel in De Vinder als de kerststal in de dagkapel. Mogelijk dat we volgend jaar ook een Nieuwjaarsbijeenkomst organiseren.
Na de bijeenkomst werd onder het genot van een glas Prosecco en een lekkere warme oliebol gezellig nagepraat over deze ontmoeting en de beste verwachtingen voor 2019 uitgesproken.
We kijken terug op een meer dan geslaagde bijeenkomst!
Allen bedankt voor uw komst en inzet.

Jan Poppelaars