De kogel is door de [Antonius]kerk

Tags: 

En niet alleen door de kerk maar ook door Antoniushuis ‘De Vinder’. Beide zijn verkocht. Op 23 mei 2024 is het koopcontract getekend en is de Catharinaparochie geen eigenaar meer van beide gebouwen en de bijbehorende tuin.
Nieuwe eigenaar is ‘De Vliegende Groene Draeck BV’ gevestigd Houtse Pad 4 in Den Hout.

De Sint-Antoniuskerk wordt door MOYA [Museum Of Young Art] gehuurd en ingericht als kunstpodium. MOYA heeft nu een expositieruime in de Galvanitashallen. Het museum / galerie geeft jonge kunstenaars een podium om hun werk tentoon te stellen. Geert Kollau en Maike Hüsstege zijn de curatoren [1] bij MOYA.
Meer info: www.moya.museum

[1] Een curator organiseert, in dienst van een museum, een tentoonstelling en neemt er de verantwoordelijkheid voor.

In Antoniushuis ‘De Vinder’ gaat Irene Zondag begin 2025 het Kinderdagverblijf ‘De Tuinfluiters’ openen. Het wordt een kleinschalige opvang met plaats voor ongeveer 40 baby’s en peuters.
Eerst moeten nog de nodige aanpassingen in het gebouw worden verricht.

Meer info: www.kdvdetuinfluiters.nl

Eind november 2024 is de sleuteloverdracht aan de nieuwe eigenaar.

Ook het pad, de doorsteek van Sint-Vincentiusstraat naar de zij-ingang van de Sint-Antoniuskerk, heeft een nieuwe eigenaar gekregen. Deze heeft het pad inmiddels aan beide zijden afgesloten met een degelijk hek.