Archief

Tags: 

Kerkelijk kunstbezit in de Antonius

We hebben er op deze plek al eerder over geschreven: de bisschoppelijke commissie voor inventarisatie van het kerkelijk kunstbezit (da's een hele mond vol!) is al enkele keren in de kerk geweest om vast te leggen wat er in de Antoniuskerk zoal aan kunst is. En dat blijkt heel wat te zijn. Alles wordt nauwkeurig op foto vastgelegd en uitvoerig beschreven. Elke schildering, elk detail, elk meubelstuk, elk gewaad: alles passeert het deskundig team. Ze zijn er nog lang niet mee klaar. Uiteindelijk sturen ze hun bevindingen naar het bisdom en het aartsbisdom. Dat zorgt voor een definitieve rapportage. Maar voor die klaar is, zijn we drie jaar verder. In die tussentijd, blijven we - de klussengroep, de schoonmaaksters en al die anderen die er zorg voor dragen - dat bezit koesteren en laten er op open monumentdag ook anderen van meegenieten. Want dat we er trots op mogen zijn is zeker. We houden u op de hoogte!

Archief

Vanuit het bisdom Breda heeft men het kerkelijk kunstbezit van onze parochie geïnventariseerd. Het is onderdeel van een grootscheepse actie om het kerkelijk kunstbezit in heel Nederland duidelijk te krijgen en voor de toekomst te behouden.
Vorig jaar heeft een speciale commissie van het bisdom Breda meermalen onze Antoniuskerk bezocht. Het resultaat ervan is neergelegd in een uitvoerig rapport. Het gaat over kelken en ander vaatwerk dat bij vieringen wordt gebruikt, over liturgische kleding, reliekhouders, kruisbeelden, versieringen op en rond het altaar, de gebrandschilderde ramen, beelden en muurschilderingen enz. Het wordt in het rapport allemaal uitvoerig beschreven.
Veel van wat genoemd wordt is gewoon in onze kerk te zien. Er zijn ook voorwerpen die niet zomaar voor ieder toegankelijk zijn. Ze zouden misschien eens in een speciale expositie tentoongesteld kunnen worden, bijvoorbeeld bij het 100-jarig bestaan van de Sint Antoniusparochie.

De Sint Antoniusparochie heeft een archief waarin allerlei zaken betreffende de parochie zoals foto's, brieven, notulen, krantenberichten en gebruiksvoorwerpen worden bewaard. De archivaris is de heer Jan Oomen. Elke dinsdag- en woensdagmiddag is hij in het Antoniushuis "De Vinder" aanwezig.

Als u iets wilt weten omtrent de historie van de parochie kunt u zich tot hem richten. tel. (0162) 47 09 54 (Antoniushuis "De Vinder"). Indien u iets wilt afstaan aan het archief van de Sint Antonius kunt u dit persoonlijk aan de heer Oomen afgeven of tijdens de openingstijden aan de gastvrouwen.

Oude lakens

We hebben er al eerder over geschreven: maar als u thuis nog oude witte katoenen lakens in de kast heeft liggen (ze mogen gerust wat kapot zijn) gooit u die dan niet weg, maar breng ze naar het Antoniushuis "De Vinder". De klussengroep heeft namelijk een prachtige kast gemaakt voor het oude kerkelijke textiel. Maar het textiel, kazuifels, koorkappen en vaandels, wordt het beste bewaard als het plat ligt, afgedekt is met witte katoen. Helpt u ons met het goed en verantwoord bewaren.

adres archief:
Sint Vincentiusstraat 113 A
4901 GJ Oosterhout.

openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9.00 uur - 12.00 uur en
13.30 uur - 16.00 uur