Gemeentelijke Monument

De Antoniuskerk is een gemeentelijke monument maar waarom eigenlijk?

De Sint-Antoniuskerk aan de Sint-Vincentiusstraat 113 te Oosterhout is een gemeentelijk monument. Dat is algemeen bekend. Maar waarom de kerk van architect Pierre Cuypers op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst is minder bekend.
Het bureau [MSP uit Gouda] dat in opdracht van de gemeente Oosterhout in 1993 een onderzoek heeft ingesteld schrijft in haar rapport het volgende:

Waardering:
De kerk aan de Sint-Vincentiusstraat 113 is van belang omdat:
1. het een goed voorbeeld is van een kerk uit begin 20e eeuw, waarvan de bouwmassa en de detailleringen zich geheel in originele staat bevinden.
2. de architectuur evenwichtig van opbouw is en zich kenmerkt door gave verhoudingen en in de architectuur de bestemming tot uitdrukking komt,
3. het ambachtelijke vaardigheid toont in metselwerk,
4. van de architect P.J.H. Cuijpers geen andere voorbeelden zijn in Oosterhout,
5. het een schaalondersteunend element vormt in een voorname omgeving,
6. het een belangrijke exponent vormt van de kerkelijke geschiedenis van Oosterhout.

Conclusie:
Gelet op het bovenstaande acht de commissie de kerk aan de Sint Vincentiusstraat 113 een monument in de zin van artikel 1, lid 1 sub a van de monumentenverordening Oosterhout, vanwege de schoonheid, betekenis voor de wetenschap en cultuurhistorische waarden.

Zij adviseert u dan ook de kerk aan de Sint Vincentiusstraat 113 te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

[Uit de inventarisatie / beschrijving gemeentelijke
monumentenlijst]

atum opname: oktober 1993