vieringen

Vieringen

Tags: 

Ddonderdag 30 november 2023 - 19.00 uur
Samenkomst van Woord en Gebed. Voorganger: E. de Kever

Intenties:
Sara Kuysters en haar beide grootouders Corrie en Kees

Donderdag 7 december 2023 - 19.00 uur
Eucharistieviering met voorganger C. Maas met medewerking van De Antoniuszangers

Donderdag 14 december 2023 - 19.00 uur
Samenkomst van Woord & Gebed. Voorganger: G. Berende

Vieringen in de kerkzaal van ‘De Vinder’

Oudjaarviering

Tags: 

Oudejaarsviering 2022

Evenals voorgaande jaren houden we een oudejaarsviering op zaterdag 31 december 2022 om 19.00 uur in Antoniushuis De Vinder naast de St.-Antoniuskerk. Alle parochianen van de Catharinaparochie zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

De voorgangers Gerard Berende en Jan Poppelaars zullen met u terugkijken op 2022 en nadenken over de verwachtingen voor de toekomst.

Na de viering sluiten we het oude jaar af en toosten op het nieuwe jaar met een oliebol en een drankje.

Kerstmis 2022

Tags: 

Kerstboodschap "De Vinder" 2022

Terugblik 2022 en kerst- en nieuwjaarswens

In vele opzichten is 2022 een bewogen jaar geweest. Ook Antoniushuis De Vinder heeft een druk jaar achter de rug.

Het overhevelen van de kledingbeursactiviteiten van de gemeentewerf naar de Antoniuskerk heeft veel inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligsters gevraagd.

Dankzij de niet aflatende inzet van Elly, Marjan, Anneke en Ans in het bijzonder, en alle andere gastvrouwen en -heren komen dagelijks veel mensen kleding en spulletjes brengen en halen.

Abonneren op RSS - vieringen