Kerstmis 2020

Tags: 

Geen vieringen op donderdagavond 24 december

Gewoonlijk is er op de donderdagavond om 18.30 uur een weekviering in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’.
Helaas komt deze viering te vervallen.

Op verzoek van de Nederlandse bisschoppen zijn er op kerstavond geen vieringen. Het pastoraal team van de Sint-Catharinaparochie heeft hier gehoor aangegeven. De besloten viering in de Sint-Janskerk is te volgen op: https://tinyurl.com/basiliek-oosterhout.

Kerstboodschap "De Vinder" 2020

“Waar Zoeker en Vinder elkaar ontmoeten komt het woord tot leven“

Deze spreuk is aangebracht tijdens de bouw op de buitenzijde van de gevel. Nu weer 20 jaar geleden. Toch is de waarheid ervan nog steeds actueel.

Goed overleg in parochiekern, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, heeft ervoor gezorgd dat het gebouw De Vinder weer ”als nieuw is”. Hiervoor is door velen hard gewerkt. Alles naar de kerk, alles weer terug naar De Vinder.

Ondanks de diep in onze levens ingrijpende gevolgen van corona, zijn we daarnaast er ook in geslaagd toch een ontmoetingsplaats te zijn voor velen. Zowel jong als oud.
In deze voor velen zware tijden is De Vinder een lichtpunt geweest. Een houvast om naar uit te kijken om door de crisis heen te komen.

Vindervakantiedagen, beweging voor ouderen via MOOVE in de kerk, activiteiten op woensdag- donderdag- en vrijdagmiddag voor bewoners van aanleunwoningen in samenwerking met Senioren Collectief Oosterhout, permanente kledingbeurs voor hen die het nodig hebben, weer een sinterklaasactie, wekelijkse donderdagvieringen. Elke morgen stond, voor wie wilde, de koffie en thee klaar, elke dag is de dagkapel geopend om binnen te lopen.
Aan iedereen die hier aan heeft meegewerkt brengen wij gaarne onze dank over.
Namens allen, jong en oud, die dank zij uw inspanningen, momenten van vreugdevol samenzijn en/of verrassing hebben beleefd.

Dank voor ieders inzet en fijne inspirerende kerstdagen toegewenst namens

Parochiekerncommissie Antoniuskern

Kerstmis 1

Kerken met Kerstmis in Oosterhout

Gewoonlijk vindt u in ’t KruispunT de data en tijdstippen van de vieringen in de drie abdijkerken en in de kerken van de parochie.
In deze coronatijd veranderen de maatregelen echter voortdurend. Daarom verwijzen wij u voor actuele informatie over de kerstvieringen naar de websites van de drie kloosters en de Catharinaparochie.

Onze Lieve Vrouwe Abdij: www.olvabdijoosterhout.nl
Sint-Catharinadal: www.sintcatharinadal.nl
Sint-Paulusabdij: www.chemin-neuf.nl
Catharinaparochie: www.catharina-parochie.nl
Houd er rekening mee dat aanmelden via de website noodzakelijk is. Vele kerken hanteren een maximum aantal van 30 personen. Het dragen van een mondmasker is in vele gevallen ook verplicht.

Kerstmis 2