Uitvaart

Tags: 

Uitvaart 1

Op bijzondere momenten in ons leven willen we even stilstaan. Bij geboorte en bij overlijden zoeken wij woorden en tekens die vertellen over wat wij ten diepste beleven en doormaken. De kerk heeft daarbij de eeuwen door een belangrijke rol gespeeld.

Ook in onze tijd zoekt de kerk naar nieuwe vormen en een verstaanbare taal om te vieren en te gedenken. Daarbij put zij uit de rijke schat van het verleden, maar zij probeert ook aansluiting te vinden bij het levensgevoel en de wensen van deze tijd.

Rondom uitvaart en afscheid nemen is er veel aan het veranderen in onze tijd. Steeds meer wordt rekening gehouden met persoonlijke wensen. De parochies in Oosterhout willen u laten weten welke mogelijkheden er zijn om waardig en persoonlijk afscheid te nemen van een geliefde medemens die is overleden. Daarover gaat deze brochure.

Wat is een uitvaart?
Wanneer iemand is overleden, moet er in korte tijd heel veel geregeld worden. Het zijn hele drukke dagen. Je moet afscheid nemen. Maar hoe? Gelovige mensen kunnen kiezen voor een afscheidsviering in de kerk. Er wordt gebeden voor de overledene, er worden teksten gelezen die troost kunnen geven en ons geloof in het eeuwig leven verwoorden. De persoon van de overledene wordt herdacht. Met respect en in dankbaarheid wordt over hem of haar gesproken. Er zijn symbolen die vertellen van God die ons vast blijft houden door de dood heen.

Wat is een avondwake?
Op de avond voor de uitvaart werd van oudsher gebeden bij de overledene. Er werd al biddend gewaakt bij de dode. Van dit gebruik is niet veel meer overgebleven. Meestal gaat de overledene naar een uitvaartcentrum. Thuis opbaren gebeurt nog zelden, maar steeds meer mensen kiezen daar toch bewust voor. In sommige kerken kan de overledene ook opgebaard worden op de avond voor de uitvaart. Er is ook een mogelijkheid om op de avond vooraf een avondwake te houden in de kerk. Tijdens ongeveer een half uur wordt er gebeden en gezongen. Het is vooral bedoeld om de nabestaanden te sterken en te troosten voor de moeilijke nacht die komen gaat. (Op zaterdag- en zondagavond kan er geen avondwake gehouden worden.)

Hoe wordt het geregeld?
Meestal roepen de nabestaanden de hulp in van een uitvaartverzorger om al de zaken te regelen die gedaan moeten worden. Deze persoon treedt dan ook op als bemiddelaar tussen u en de parochie. Wanneer u een avondwake en/of uitvaart in de kerk wilt, regelt de uitvaartverzorger dat namens u met de parochie waar de uitvaart moet plaats vinden. Maar daarnaast mag u natuurlijk ook zelf contact opnemen met de parochie. Eerst wordt dag en tijd vastgesteld en daarna maakt de pastor die voor zal gaan in de uitvaart met u een afspraak voor een bezoek.

De taak van de pastor
Als de pastor bij u op bezoek komt, spreekt u met hem of haar af hoe de uitvaart zal verlopen. Hij of zij zal u laten vertellen over de overledene. Wat u vertelt is belangrijk voor de uitvaart waarin de pastor een gedachtenis wil uitspreken. Meestal komt de pastor ook na de uitvaart nog bij u op bezoek. U kunt met hem of haar daarover afspraken maken.

Uitvaart 2

Over het algemeen verloopt de liturgie van de uitvaart in alle kerken hetzelfde. Er zijn echter kleine verschillen. Niet alleen het gebouw kan de sfeer bepalen, maar ook de manier van voorgaan en de aard van de muziek. Bovendien kunt u in het gesprek met de pastor aangeven of u speciale wensen hebt met betrekking tot de muziek en de zang. Het kan zijn dat familieleden iets willen lezen of vertellen. U kunt samen met de pastor op zoek gaan naar bepaalde symbolen die iets vertellen van de overledene of die iets over uw verdriet en gemis vertellen.

De kosten
Elk jaar stelt het bisdom van Breda vast wat het tarief is voor een uitvaart. In alle parochies van het bisdom wordt dus hetzelfde bedrag gevraagd. De penningmeester van de parochie stuurt na de uitvaart de rekening naar de begrafenisondernemer en die voegt het bij zijn nota. Het bedrag dat de parochianen tijdens de laatste vier jaar als parochiebijdragen hebben geschonken, wordt in mindering gebracht. (Zie parochiebijdrage)

Persoonlijke wensen
In de kerk is allang geen sprake meer van "altijd hetzelfde". In overleg met de pastor kunnen persoonlijke wensen meestal wel gerealiseerd worden. Het pastorale team van Oosterhout bestaat uit priesters en pastorale werk(st)ers. De voorganger bepaalt mede het karakter van de viering. De uitvaart kan een eucharistie-, een woord- en communieviering of een gebedsdienst zijn. Ook na de uitvaart zal de pastor met u bespreken wat uw wensen zijn met betrekking tot de intenties voor de overledene. Wilt u dat de naam genoemd wordt tijdens de vieringen en zo ja, wanneer? Ook kunt u kiezen voor een intentie bij het jaargetijde (een jaar na de overlijdensdatum). En bij de allerzielenviering op 2 november zal er aandacht besteed worden aan alle overledenen van de parochie.

Al deze zaken en al uw persoonlijke vragen en indrukken kunt u met de pastor bespreken. Mocht u naar aanleiding van deze brochure vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u gerust met een pastor in Oosterhout contact opnemen. Adressen en telefoonnummers staan elke week in Weekblad Oosterhout.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Catharinaparochie:

Markt 17
4901 EP Oosterhout
Telefoon 0162 432339
E-mail info@catharina-parochie.nl

Uitvaart 3