Pinksteren 2017

Tags: 

Viering met Pinksteren in de Sint-Antonius van Padua

Op pinksterzaterdag 3 juni 2017 is er om 17.00 uur in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ een woord- en gebedsviering.
Voorganger is H. Wortel. Kinderkoor ‘De Flierefluiters’ is aanwezig om met hun gezang de viering muzikaal te ondersteunen.
Er is caritascollecte.
Na afloop van de viering wordt u in de gelegenheid gesteld om een kopje koffie of thee te gebruiken.

Het Hoogfeest van Pinksteren

Pinksteren behoort evenals Kerstmis en Pasen tot de hoogfeesten. Hoogfeesten zijn in de katholieke Kerk de belangrijkste feesten. Daarom worden Kerstmis, Pasen en Pinksteren op twee dagen gevierd. Hoogfeesten worden in belangrijkheid gevolgd door feesten. De liturgische kleur, die op een hoogfeest wordt gebruikt is meestal wit.
Met name in de vroege middeleeuwen was Pinksteren een zeer belangrijk christelijk feest. Het ging toen gepaard met een week van verplichte rust, bekend als de Heilige Geestweek.
De Heilige Geestweek werd in 813 al wat ingekort en vanaf 1414 kende Pinksteren nog slechts drie verplichte rustdagen.


De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 'pentekoste' dat vijftigste (dag) van Pasen betekent. Het pinksterfeest valt 7 zondagen later dan Pasen. Daarom is het ook niet elk jaar op dezelfde datum.
Met Hemelvaart, tien dagen voor Pinksteren, had Jezus zijn apostelen opdracht gegeven om bij elkaar te blijven en te bidden om de komst van de Heilige Geest.
Op de ochtend van Pinksteren klonk het geluid van een stormwind en er was een verschijnsel van vuur, dat op het hoofd van de apostelen brandde. De Heilige Geest openbaarde zich zichtbaar als vuur en hoorbaar als wind. De Geest inspireerde hen om het evangelie te verkondigen.
De Bijbel zegt hierover dat iedereen hen hoorde spreken in zijn eigen taal over Jezus. De apostelen doopten duizenden mensen. De christelijke kerk was geboren. De volgers van Jezus trokken er op uit om overal kleine christelijke gemeenschappen te stichten.