Collectes 2023

Tags: 

Collecte in de kerkzaal van 'De Vinder'

"Bidt, broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door God, de almachtige Vader."

Deze oproep tot gebed klinkt in iedere Eucharistieviering nadat het altaar in gereedheid is gebracht met de gaven van brood en wijn voor de viering van de Eucharistie.

Eucharistie bekent 'dankzegging'. We zeggen dankjewel voor ons leven, ons leven met God en met elkaar. We bieden in iedere viering ons leven aan / we bevelen ons leven aan bij God; 'Neem mij aan, zoals ik ben'. De inzameling van onze levens, gebeden, vragen, vreugde, zorgen en verdriet gebeurt tijdens de collecte (=inzameling). We leggen ons leven zogezegd 'in de schaal'. In onze kerken wordt dat tot uitdrukking gebracht in geld, een muntje of een briefje. In veel andere landen zien we tijdens de collecte dat mensen producten van de oogst (het werk van hun handen) aanbieden. De opbrengst van de collecte is namelijk altijd bestemd voor andere mensen; kwetsbare, arme mensen die onze liefde, zorg, materiele/geestelijke hulp en aandacht het meeste nodig hebben.

We zamelen dus onze levens in om bij God aan te bieden. Onze offergaven, de collecte, gaven ook van brood en wijn. Deze offergaven worden lichaam en bloed van Jezus, zo deelt Jezus zichzelf in elke Eucharistieviering weer aan ons uit. Zo worden wij ook weer gezond, zal onze ziel worden gered. Zo worden ook onze gaven uitgedeeld aan de mensen, kunnen wij door onze hulp ook andere mensen helpen/redden - zoals wij zelf ook door Jezus geholpen en gered worden.

Daarom zal er vanaf donderdag 1 juni 2023 ook in Antoniushuis ‘De Vinder’ gecollecteerd worden, opdat met onze inzameling (het geven van ons leven) andere mensen geholpen kunnen worden.

Pastoor Jochem van Velthoven

Caritas collectes

Maandelijks houdt de Caritas van de Catharinaparochie een collecte in de kerken van de parochie. Dat gebeurt in het eerste volledige weekend van elke maand.
De folder, met daarin de data en de doelen waarvoor het opgehaalde geld is bestemd, is weer beschikbaar en ligt in de lectuurkast in de hal van Antoniushuis De Vinder. U kunt hem meenemen naar huis.

Omdat er in de kerkzaal van De Vinder geen viering is in het weekend, wordt de Caritascollecte gehouden op de eerstvolgende donderdag.
Dat is op 12 januari 2023. Er wordt dan gecollecteerd voor het Lilianefonds.
In februari wordt er geld opgehaald voor de Goederenbank De Baronie.