caritas

Activiteiten

Tags: 

Oecumenische Werkgroep Armoede Oosterhout

De Oecumenische werkgroep is er voor hulp en [financiële] ondersteuning.
U kunt met de Werkgroep in contact komen door te bellen naar het meldpunt. Het telefoonnummer is [01620 470 954]. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

De telefonist vraagt alleen uw naam en telefoonnummer en geeft deze informatie door aan de loketbegeleider. Die belt u dan op om een afspraak met u te maken om uw probleem te bespreken.

Collectes 2023

Tags: 

Collecte in de kerkzaal van 'De Vinder'

"Bidt, broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door God, de almachtige Vader."

Deze oproep tot gebed klinkt in iedere Eucharistieviering nadat het altaar in gereedheid is gebracht met de gaven van brood en wijn voor de viering van de Eucharistie.

Collectes 2020

Tags: 

4-5 januari: LILIANEFONDS
Dit fonds schept mogelijkheden voor kinderen die met een handicap in extreme armoede leven. Ieder kind heeft talenten. Het Lilianefonds wil deze talenten naar boven halen.

1-2 februari: DE ZONNEBLOEM
Het werk van de Zonnebloem is bekend: aandacht voor mensen die ziek zijn en niet gemakkelijk van huis kunnen. Zij krijgen bezoek of kunnen een keertje mee op pad. Van harte aanbevolen.

Collectes 2017

Tags: 

maart - Oecumenische Werkgroep Armoede
Op zaterdag 4 maart wordt de caritascollecte in onze kerkzaal gehouden voor de Oecumenische Werkgroep Armoede.
Deze lokale werkgroep ondersteunt mensen in financiële en maatschappelijke nood door het samen zoeken naar de juiste voorzieningen. Concrete activiteiten zijn: loketbegeleiding, aanpak eenzaamheid, individuele advisering en ondersteuning en het geven van voorlichting over oorzaken en mogelijke oplossingen van armoedeproblemen.

Rens Joosen Foundation

Tags: 

Caritascollecte in december

Maandelijks wordt er in de kerken van de Catharinaparochie voor een vooraf vastgesteld doel gecollecteerd. In de Antoniuskerk is dat op zondag 8 december voor de Rens Joosen Foundation.

De Rens Joosen Foundation ondersteunt projecten die de leefomstandigheden van de kansarme bevolking in Zuid-Afrika verbeteren. Speciale aandacht gaat uit naar de kinderen die lijden aan AIDS of besmet zijn met het HIV-virus.

Pagina's

Abonneren op RSS - caritas