Preek 25-26 oktober 2008

Tags: 

“De grootste is de Liefde”

Liefhebben, liefde, - daar gaat het om in de beide lezingen. Daar gaat het om in het leven. Het lijkt misschien of alles, leven en welzijn, draait om geld en kredieten. Maar dat is niet waar. Zonder de liefde zou de aarde pas dor en troosteloos zijn, het leven zonder glans en kleur. Waar komt toch de liefde vandaan? Waar ligt de oorsprong van de liefde? Waar vindt de liefde haar vervulling?

Preek 11-12 oktober 2008

Tags: 

Het evangelie van vandaag geeft te denken. Wanneer de evangelist Matteüs zijn evangelie schrijft is het rond het jaar 75. Er is ondertussen veel gebeurd. De apostelen zijn na de dood van Jezus eerst onder de Joden de boodschap uit gaan dragen. Later onder de niet-Joden en daar vindt hun boodschap meer gehoor dan bij de Joden. Tenslotte heeft hij in het jaar 75 meegemaakt, dat de Romeinen het opstandige Jeruzalem hebben veroverd en de stad en de tempel hebben verwoest en met de grond gelijk gemaakt.

Preek 27-28 september 2008

Tags: 

Wij zijn Oosterhouters, Nederlanders maar ook wereldburgers. De mensen in Uruzgan, Afghanistan, Congo en Dafur zijn ook onze naasten. Natuurlijk zijn ze ons niet zo na als onze familie, vrienden en onze buren. Maar het blijven onze naasten. Kunnen wij Christenen daar aan voorbij leven?

Neen. Maar wat kunnen wij voor hen betekenen. Ze zijn zo ver weg in een heel andere wereld. We kunnen er bij stil staan. Wat is doorgaans de oorzaak de aanleiding tot terreur, oorlog en corruptie?

Preek 20-21 september 2008

Tags: 

In de vredesweek gaat het om vrede in de wereld, in Nederland, in Oosterhout, bij ons in de buurt, in ons gezin en tenslotte in mijzelf. Vrede met en in mijzelf. Ik kan me dood ergeren, dat ik bepaalde zaken niet goed kan, niet goed kan voetballen, verlegen ben, geen knap gezicht of figuur heb. Ik zo klein ben. Ik niet goed kan leren. Deze ergernis, deze pijn kan zich uiten in mijn gezicht door ongezellig te kijken. In mijn doen en laten. Ik word gemakkelijk kwaad. Ik ben niet soepel en vervelend.

Preek 23-24 augustus 2008

Tags: 

“Jij bent Petrus…..” - Evangelie: Matteus 16,13-20.

Een paar jaar geleden bestond het bisdom Breda 150 jaar. In het kader van dat feest heeft bisschop Muskens in 2002 een grote pelgrimstocht gemaakt naar de stad Rome. Samen met 2000 mensen uit het bisdom Breda, waarvan ook enkelen uit onze parochie.
Met 40 autobussen zijn ze via Keulen naar Rome gereisd. Het is een onvergetelijke gebeurtenis geworden voor allen die het meemaakten.

Preek 19-20 juli 2008

Tags: 

Onkruid. Wat is onkruid? Gewoon een ander gewas. Wanneer op een akker met aardappelen tarwe staat dan is dat onkruid. Als op een veld maïs een uienplant staat is dat onkruid. Iets wat er gewoon vreemd is. In de samenleving hebben we dit ook. In een wijk wonen Nederlanders maar daar woont toevallig ook een enkele Marokkaan of Turk tussen in. In een wijk of stad van katholieken woont een protestant of in een protestant dorp een katholiek. Tussen heterosexuelen woont een homo of een lesbienne. Hoe gaan we dan met elkaar om.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS