Kinderpagina Juli 2008

Tags: 

Vier vissers gaan achter Jezus aan

Op het strand van het meer van Galilea is het altijd hetzelfde. Het water kabbelt en babbelt. Je hoort kleine verhaaltjes over vissers die vissen vangen. Enge verhalen over stormen die boten omblazen. De laatste tijd zijn er ook andere verhalen te horen. Nieuwe verhalen, over Jezus. Jezus die mensen geneest. Jezus die vriend is van mensen zonder vrienden. Jezus die mensen helpt, die worden gepest. Jezus, die mooie verhalen vertelt over het land van God.

Terugblik

Tags: 

Woord van de pastor

Als ik dit artikel voor het extra nummer van KerK op het KruispunT schrijf, is het eind mei. We hebben onder-tussen een prachtig boek met onze eigen geschiedenis in handen en kijken terug op twaalf bijzondere themavieringen in het kader van onze 100e verjaardag, net als op evenzoveel prachtige, afwisselende concerten. Ook de kerstmaaltijd en de lezing van Ad Rooms in het kader van onze verjaardag mochten er zijn. En laten we de ten-toonstelling en de vele openstellingen van de kerk niet vergeten te noemen die van heinde en verre publiek trokken.

Preek 21-22 juni 2008

Tags: 

Wees niet bang - Evangelie : Matteus 10,26-33.

Wees niet bang!
Waarom zou je niet bang mogen zijn als je ziet wat er allemaal gaande is in de wereld, zoveel dreiging en geweld? Dagelijks horen we ervan en zien het in beeld op de televisie. Je staat verbaasd als je ziet hoe mensen elkaar soms het licht in de ogen niet gunnen.
Je bent bang voor de wereld waarin kinderen straks moeten opgroeien. Voor de milieuproblemen die zich aandienen. Zou je niet bang zijn als je hoort van de berovingen en de vernielingen op straat?

Overweging 15 juni 2008

Tags: 

Dit huis vol mensen

Er zijn geen foto’s bewaard gebleven van de allereerste viering in de nieuwe Antoniuskerk, 13 mei 1908.
Maar het moet er ook toen feestelijk aan toe zijn gegaan die dag: een woensdag, midden in de week.
Mgr leijten, de bisschop was er de avond van tevoren met de stoomtram vanuit Breda al voor naar Oosterhout gekomen.
Om 9.00 uur begon de plechtige inwijding van de kerk die duurde tot 11.30 uur, waarna pastoor Bressers zijn eerste mis in de nieuwe kerk opdroeg.
Die ongetwijfeld ook een hele tijd heeft geduurd.

Feestweekend

Tags: 

Vijftig ballonnen als start en vijftig handen als afsluiting van geslaagde kindermiddag

Na een heel jaar lang feesten was afgelopen weekend het slotfeest 100 jaar Antonius. Een feest verdeeld over drie dagen voor verschillende doelgroepen. Zaterdagmiddag was er een spetterende feestmiddag voor, door en met basisschoolkinderen.

Al een jaar of drie organiseert een aantal vrijwilligers van de diverse parochies uit het huiskamerprofiel activiteiten voor kinderen rond Kerst, Pasen en de zomervakantie.

Basiliekkoor Oudenbosch

Tags: 

Basiliekkoor uit Oudenbosch luistert viering van 8 juni 2008 op

Op zondag 8 juni a.s. zal het Basiliekkoor uit Oudenbosch te gast zijn in de Sint Antonius van Padua in Oosterhout. Het koor zal de Krönungsmesse van W.A. Mozart ten gehore brengen.
Het Basiliekkoor telt ongeveer 50 leden en wordt voor deze gelegenheid aangevuld met leden van het West-Brabants Gemengd Koor. Dirigent van beide koren is de heer Christ Vergouwen. De heer Bas de Wild begeleidt de zangers en zangeressen op het orgel.

Basiliekkoor Oudenbosch

Preek 7-8 juni 2008

Tags: 

Het verhaal dat u net van de roeping van Matteüs hebt gehoord is wel erg kort. Jezus passeert Matteüs en zegt:”Volg mij.”en prompt volgt Matteüs Jezus en wordt apostel. Je wordt zo maar niet van tollenaar apostel. Dat is een proces, wat tijd nodig heeft. De tollenaars waren niet gezien bij de Joden. Zij hieven de belasting voor de Romeinen en verdienden er zelf goed aan. De Romeinen hadden Palestina bezet en werden gehaat. Tollenaars waren landverraders. Ik denk dat daar meer aan vooraf is gegaan. Gesprekken van Matteüs met Jezus.

Preek 24-25 mei 2008

Tags: 

Soms zijn de woorden van Jezus voor ons mensen uit de 21ste eeuw moeilijk te begrijpen te verstaan. Jezus was ’n Jood. En de Joden kenden allen het beroemde verhaal dat tijdens de tocht van de Joden onder leiding van Mozes van Egypte naar het beloofde land zij onderweg gevoed werden met manna een soort brood. Het manna kwam uit de hemel. Het manna hield de Joden in leven. Het was een teken van Gods zorg, Gods nabijheid. De Joden beleefden dit als door God gespijzigd te worden. Welnu, zoals dat manna neerdaalde uit de hemel, regende in de nacht. Zo is Jezus zelf gekomen om ons te voeden.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS