Mariaviering

Tags: 

Muziek en dans bij Mariaviering in de Sint Antonius

Zondag was de laatste themaviering in de Sint Antonius van Padua. Veel leden van de Katholieke Vrouwen Organisatie – Oosterhout [KVO], parochianen en andere belangstellenden woonden de dienst bij.

Preek 10-11 mei 2008

Tags: 

Op het feest van Pinksteren

Lucas die het boek “De Handelingen van de Apostelen” geschreven heeft, waar we een gedeelte uit gelezen hebben, heeft er goed over nagedacht hoe hij de komst van de H.Geest zou beschrijven. De H.Geest die aan de leerlingen was beloofd wanneer Jezus zou zijn heengegaan.

Gods Geest is onzichtbaar, zo ongrijpbaar. Lucas vertelt van een hevige wind, van geraas en van vuur. Het greep de leerlingen aan en ze werden op slag andere mensen. Ja, dat moet ook wel! Als Gods Geest vat op je krijgt, dan word je een ander mens!

Preek 1 mei 2008

Tags: 

Hemelvaart - er zit dynamiek in dat woord. Er zit vaart in.
We kennen het woord ook in ‘bedevaart’, in ruimtevaart, enz.
Je gaat ergens naar toe, je bent ergens naar op weg, enz.
Waar zijn wij naar op weg?
Er zijn mensen die heel sombere gedachten hebben over waar een mensenleven heengaat. Ze zeggen: we zijn op weg naar niets. Het leven loopt uit op de dood, en daarmee uit.
Eigenlijk zijn christenen heel optimistische mensen. Ondanks de dood die aan hen niet voorbijgaat, geloven zij in méér.
Christenen spreken van de hemel. En wij bidden steevast: Onze Vader die in de hemel zijt.

Preek 26-27 april 2008

Tags: 

Als ik het evangelie lees komt Jezus bij mij over als een geestelijk sterke man. Zijn woord maakt indruk, raakt mensen. Spontaan geloven ze in hem en lopen achter hem aan. Hij inspireert zijn leerlingen. Jezus geloofde in het goede, in naastenliefde in trouw en hij geloofde vast in God. Hij maakte zijn woord waar. Dat is Gods H.Geest. Het geloof in het goede en dat ook waar maken. Zo zijn er nu nog sterke mensen wier woorden en daden indruk maken, aanslaan zoals die onderwijzeres in mijn inleiding.

Meetrekken Met Antonius

Tags: 

Fotoboek over “Meetrekken met Antonius” verkrijgbaar

Op 20 april 2008 trokken de Koninklijke Harmonie Oosterhout, parochianen en voorgangers van de Sint Antonius van Padua langs de vier kloosters in de parochies. Het beeld van Antonius ging met hen mee, gedragen door enkele sterke vrijwilligers. Het was een historische gebeurtenis.

De heer Hans Wortel heeft van die trektocht een schitterend fotoboek samengesteld. Een leuke herinnering voor die mensen die die dag zijn meegetrokken. Maar ook voor andere belangstellende Oosterhouters een prachtig kijkboek om te hebben.

Preek 5-6 april 2008

Tags: 

In het zo juist voorgelezen evangelie horen we het verhaal van 2 leerlingen van Jezus, die het even niet meer zien zitten. Ze hebben voor 100% in Jezus geloofd. Hij was de Messias, de Verlosser van het Joodse volk. Onder zijn leiding zou het goed komen, zou het Joodse volk een machtig volk worden gelijk als in de tijd van koning David. En daar wordt Jezus gevangen genomen door de tempelwachters onder leiding van Farizeeërs en priesters. Hij wordt valselijk beschuldigd bij Pilatus de Romeinse landvoogd en sterft schandelijk aan een kruis.

Preek 29-30 maart 2008

Tags: 

Beloken pasen

Pasen de verrijzenis van Jezus was voor Maria Magdalena, de Maria’s en de leerlingen een geweldige belevenis. Ze zaten in zak en as. Ze zagen het niet meer zitten. Het geweldige avontuur met Jezus is over. Twee leerlingen gaan al naar huis naar Emmaus. En dan ervaren Maria Magdalena en de vrouwen. Jezus is niet dood. Hij leeft. Enthousiast gaan ze het aan de leerlingen vertellen. De leerlingen die angstig geworden door het gebeuren bij elkaar in een huis zitten, dat goed afgesloten is. De vrouwen geven de apostelen weer uitzicht en levensmoed.

Preek 23 maart 2008

Tags: 

Zo juist in het evangelie hebben we het wonderlijke verhaal gehoord van Maria Magdalena. Zij staat daar bij het lege graf van Jezus te wenen. Daar ziet ze ineens 2 engelen. Een van de engelen vraagt:”Waarom schreit ge?” Ze vertelt dat ze Jezus zoekt. Dan vraagt ’n man aan Maria Magdalena: ”Waarom schreit ge? Wie zoekt ge?” In de mening dat het de tuinman is, vraagt ze of ze het lichaam van Jezus soms ergens anders hebben neergelegd. Dan zegt Jezus:”Mariam”. Dan herkent Maria Magdalena Jezus en spreekt hem aan met Rabboeni. Ze is intens gelukkig en omhelst Jezus.

Preek 22 maart 2008

Tags: 

Om opstanding - Overweging Pasen 2008

Elk jaar het zelfde liedje.
Elk jaar opnieuw vertellen we hier hetzelfde verhaal: Hoe God de aarde heeft geschapen, hoe de Ene het volk uit Egypte heeft bevrijd, weg uit verdrukking en slavernij.
Hoe de Ene de oceaan van verdriet heeft doen splijten, het volk droogvoets door een zee van tranen heeft geleid naar een nieuw, onbekend land van vrijheid en geluk.
Elk jaar opnieuw horen we van een graf dat geen graf is, een zware steen weggerold, een dode die niet dood is.
Altijd weer hetzelfde liedje. Hoe lang al? Hoe lang nog?

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS