Preek 8-9 maart 2008

Tags: 

“Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”. - Evangelie volgens Johannes 11,1-45

‘Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven’.
Dat is misschien wel het moeilijkste gedeelte van het Onze Vader.
Vergeven is soms zo vreselijk moeilijk. “Ik kan het niet”, zei een vrouw, die al jaren geleden door haar man in de steek was gelaten.
Iemand anders zei: “Als het ‘Onze Vader’ hardop samen gebeden wordt, houd ik even mijn mond. Hopelijk zal Onze Lieve Heer mij dat vergeven!”

Wat betekent het eigenlijk ‘vergeven’?

Antoniusviering

Tags: 

Rondom de tafel - Antoniusviering op zondag 17 februari 2008

In februari is er weer een viering in het teken van ons eeuwfeest. Ook dit keer wordt dat weer een heel bijzondere viering. Allereerst omdat we midden in de veertigdagentijd zitten, tijd van bezinning en inkeer. Tijd waarin we hier in de liturgie aandacht besteden aan het Onze Vader, ons meest bekende en vertrouwde gebed. Heel veel mensen bidden dat ook nog thuis, aan tafel, voor ze gaan eten, voor ze gaan slapen. Maar wat betekent het voor hen, voor ons?

Oecumeneviering

Tags: 

In het Latijn klinkt het heel gewichtig: ‘ecclesia semper reformanda’. Maar in gewoon Nederlands betekent dit zoveel als: de kerk is altijd in beweging, ontwikkelt zich voortdurend. De eeuwen door klonken er stemmen van mensen als Dominicus, Franciscus, Catharina van Siëna, Ignatius en vele an-deren. Zij hadden zorg voor en om de kerk en zochten met anderen naar nieuwe, inspirerender wegen van geloof. Zo liet Maarten Luther van zich horen toen hij op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de aflaten en de aflatenhandel op de voordeur van de Slotkerk in Wittenberg sloeg.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS