Preek 7-8 maart 2009

Tags: 

We hoorden zo juist in het evangelie dat wonderlijke verhaal, dat Jezus op de berg van gedaante verandert en dat de profeet Elia en de grote wetgever Mozes aan hem verschijnen en met hem in gesprek raken. Dit is duidelijk een geloofsverhaal. Een verhaal bedacht om het geloof tot uitdrukking te brengen. Wat blijkt uit dit verhaal? Jezus is voor 100% Jood. Hij gaat zo vertrouwelijk om met de twee grootste Joden de profeet Elia en Mozes de wetgever.

Preek 28 februari 2009

Tags: 

Eerste Zondag van de Veertigdagentijd - ‘Kom tot jezelf’

Onwillekeurig denk je bij het horen van de eerste lezing over Noach en de zondvloed, aan de Tsunami, die alweer 4 jaar geleden Zuid-Oost Azië heeft getroffen: Sri Lanka, India, Thailand, Sumatra. Een enorme vloedgolf vernielde alles en veroorzaakte honderdduizenden slachtoffers.
Je staat nu verbaasd over de veerkracht van mensen, over hoe de overlevenden van de ramp hun leven weer hebben opgepakt. Ze hebben hun huisjes weer opgebouwd met de schamele resten die ervan waren overgebleven.

Preek 24 januari 2009

Tags: 

Bidweek voor de eenheid, 24 januari 2009 - Jo.17,8-11

Hoeveel bidweken voor de eenheid van de christenen zullen we nog moeten houden voordat gerealiseerd wordt dat wij allen één zijn?
Zelfs de jaarlijkse bidweek kan een automatisme worden. Als een soort excuus dat nog niet tot stand is gekomen waar Christus zo vurig naar verlangd en voor gebeden heeft.

Preek 17-18 januari 2009

Tags: 

Paus Benedictus XVI heeft onlangs homosexualiteit zwaar veroordeeld. Dit is bij vele katholieken verkeerd gevallen. We kennen in ons midden vele homo’s en lesbiennen als goede katholieken en als goede mensen. Velen onder ons vinden dat de vrouwen in de katholieke kerk gediscrimineerd worden. Ze worden 2de rangsfiguren in de kerk. Zij mogen geen diaken of priesterwijding ontvangen. De angst voor sexualiteit in de kerk. Priesters moeten als celibatairen leven. Geboorteregeling door pil en condoom wordt door Rome zwaar veroordeeld.

Preek 27-28 december 2008

Tags: 

' Onnozele kinderen ‘ - Evangelie: Matteus 2,13-18

Onnozele kinderen die gedood worden.
Eigenlijk is het geen feest te noemen, maar eerder een droevige herdenking. Het is als een donkere schaduw die over het feest van Kerstmis wordt gelegd.

Onnozele kinderen, een verkeerde naam. We denken bij het woord ‘onnozel’ misschien aan dom of achterlijk. Maar vroeger, in de Middeleeuwen, betekende het woord onnozel: onschuldig. De Latijnse benaming is ook ‘innocentes’, onschuldige kinderen. We zouden het feest nu beter kunnen noemen het feest van de onschuldige kinderen.

Kinderpagina December 2008

Tags: 

KOM ER MAAR BIJ, KLEINTJE

Het was een koude winternacht. De vriendelijke os lag in zijn stal, naast de herberg.
Er kwam een oude hond langs. Hij bleef staan en keek in de stal. ‘Ik zoek een plekje om uit te rusten,’ zei de oude hond.
‘Kom binnen’, zei de vriendelijke os. ‘Hier is altijd plaats’
De oude hond wandelde naar binnen en ging in het stro liggen, naast de vriendelijke os. Zo kregen ze het heerlijk warm.

Preek 13-14 december 2008

Tags: 

Wanneer we de verhalen over de kredietcrisis horen kunnen we terneergeslagen raken. Het even niet meer zien zitten als we beluisteren dat de economie terugloopt. Er weer zoveel werkelozen zullen komen. Daarnaast kunnen we ook in de geest van de Advent uitzien naar Kerstmis, naar de geboorte van het kerstkind Jezus. Jezus die ons mensen idealen gaf en een zin voor het leven.

Preek 8-9 november 2008

Tags: 

We gedenken vandaag St.Willibord de eerste bisschop van Utrecht. Uit Ierland stak hij met 11 gezellen de Noordzee over om hier in Nederland het geloof te verkondigen. Met hem komt de blijde boodschap van Jezus in ons land. Zijn boodschap vindt weerklank in Nederland en Nederland wordt een Christelijk Katholiek land. Zo was heel Nederland katholiek. Helaas in de loop der jaren sluipen er misbruiken en mistoestanden in het katholieke leven zoals de aflatenhandel, de benoeming van bisschoppen op grond van omkoping of politieke belangen. Rome heeft geld nodig voor de bouw van de St. Pieter.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS