Onze Lieve Vrouwe Abdij

Tags: 

Kloostermarkt Onze Lieve Vrouwe Abdij

De zusters van de O.L.V. Abdij gaan “kleiner” wonen en verbouwen. Daarom wordt veel opgeruimd zoals textiel, boeken, meubilair, religieuze attributen enz. Op zaterdag 3 oktober a.s. is ’s ochtends en ’s middags de laatste bezichtiging en verkoop.

Aanmelden:
Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden verplicht: olvkloostermarkt@gmail.com. Vermeld het dagdeel. U krijgt bericht hoe laat u binnen mag.

Diakenkring

Antoniushuis ‘De Vinder’ ontvangt diakenkring

Maandag 14 september jl. was er een bijeenkomst van diakens en hun echtgenotes in Antoniushuis ‘De Vinder’ in Oosterhout. Ook de bisschop van Breda was hierbij aanwezig.
De tafels in de grote zaal van ‘De Vinder’ waren door vrijwilligers gedekt en op elke tafel stond een vaasje met bloemen. Voor de 15 aanwezigen was een maaltijd verzorgd Vrijwilligers van de Sint-Antoniuskern hadden soep gemaakt en gezorgd voor belegde broodjes.

Sint-Antoniuskerk wordt weer gebruikt

Dat kan nu gemakkelijk want sinds de laatste kerkbanken uit de gesloten Antoniuskerk zijn verwijderd is er een zee van ruimte ontstaan. Daar wordt nu gretig gebruik van gemaakt.
Zo zijn de spullen van de kledingmarkt uit de sacristie van de kerk verplaatst naar het altaarverhoog in de kerk.
Ook repeteert sinds 27 augustus 2020 het koor Cadans in de kerk. Op elke donderdagavond in september zingen zij. Op veilige afstand zingen gaat gemakkelijk in het “lege” kerkgebouw.

Onderhoud De Vinder

Tags: 

Laatste deel renovatie Antoniushuis ‘De Vinder’
Na het stucwerk bleef er nog een grote klus over: het leggen van nieuw marmoleum. Dat betekende wel dat de hele Vinder leeggemaakt moest worden. Met veel man- en vrouwkracht is alles wat in ‘De Vinder’ staat overgebracht naar de kerk. Daar is ruimte genoeg. Tegelijkertijd hebben drie dames de muren van de vergaderkamers opnieuw geschilderd, zodat die er ook weer netjes uitzien.

Gerarduskalender 2021

Tags: 

De Gerarduskalender 2021 is weer verkrijgbaar

Vanaf dinsdag 1 september 2020 is de overbekende Gerarduskalender weer verkrijgbaar in Antoniushuis ‘De Vinder’ aan de Sint-Vincentiusstraat 113A te Oosterhout.

Gerarduskalenders zijn niet in de winkel verkrijgbaar. De kalender met gratis schild kost dit jaar € 7,95. Het schild van de kalender is ook weer aan beide kanten bedrukt.

Nieuwe vloerbedekking in ‘De Vinder’

Tags: 

De bisschop van Breda heeft toestemming gegeven om nieuwe vloerbedekking aan te brengen in Antoniushuis ‘De Vinder’. De huidige vloerbedekking ligt er vanaf het begin in. Dat is ruim twintig jaar. Het aanbrengen van de nieuwe vloerbedekking in alle ruimten kan hinder opleveren voor de gebruikers van die ruimte. Die zullen op tijd geïnformeerd worden over de werkzaamheden.

In de week van 14 september worden alle lokalen in Antonius ‘De Vinder’ ontruimd. Dat begint die maandagmorgen en na de viering van donderdagavond 17 september wordt de kerkzaal als laatste leeggehaald.

Dré Damoiseaux zwaait af

Tags: 

De heer Dré Damoiseaux heeft te kennen gegeven vanwege gezondheidsredenen te stoppen met zijn activiteiten in de Sint-Antonius.
Na zijn pensionering was hij tot nu toe koster van de Sint-Antoniuskerk en later, na sluiting van de kerk, in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’.
Naast koster was Dré jarenlang actief als acoliet.
Hij was een tijd lid van de Sint-Antoniusraad. Ook bracht hij de H. Communie bij mensen die dat wilden. Hij was in dit alles zeer nauwgezet en trouw.

Parochiebijdrage 2020

Tags: 

Parochiebijdrage contant betalen

Een aantal parochianen heeft aangegeven hun parochiebijdrage liever contact te betalen in Antoniushuis ‘De Vinder’ in plaats van een automatische incasso via de bank. Als u contant wil betalen kan dat elke werkdag in de ochtend in ‘De Vinder’. De gastvrouwen en -heren zullen ervoor zorgen dat het geld administratief netjes via het kasboek wordt verwerkt en doorgegeven aan de administratie van de Actie Kerkbalans.

Kerkbalans 2020

Herinneringen aan Pastoor Harry de Valk

Tags: 

Vandaag bij het overlijden van onze “herder” pastoor De Valk moet ik denken aan mijn woorden bij het afscheid van Harry (zoals hij genoemd wilde worden) van Oosterhout bij de viering in Antoniushuis De Vinder op 11 november 2017.

Fietsend door Oosterhout zag ik in Dommelbergen een flinke kudde Drentse heideschapen. Lekker grazend, knabbelden zij hun buikje vol. Zij liepen opgeborgen tussen het schrikdraad, maar hun herder was nergens te bekennen.

Hoe verschillend met die herder en zijn kudde welke we op vakantie op de heide tegenkwamen.

Afscheid van emeritus-pastoor Harry de Valk

Tags: 

Vrijdagmiddag 3 juli werd vanuit onze parochiekern afscheid genomen van Harry de Valk. De uitvaartmis was gehouden in Nijmegen in het bijzijn van alleen zijn familie en de leden van de orde der dominicanen. Rond halftwee kwam het stoffelijk overschot aan op het kerkplein van de Sint-Antoniuskerk.

Tijdens het wachten op de familie uit Nijmegen, vulde het kerkplein zich stilaan met veel belangstellenden. Na aankomst van de familie werd het stoffelijk overschot uit de rouwauto gehaald en opgebaard op zijn kerkplein voor de grote kerkdeuren.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS