Graf dames Hamilton geruimd

Onlangs is op de algemene begraafplaats ‘De Leijsenakkers’, Veerseweg 42, te Oosterhout het monumentale graf van de dames Caecilia [1859 – 1911] en Dorothea [1860 – 1936] Hamilton geruimd.
Het grafmonument bevond zich op het oude gedeelte van de begraafplaats op enkele passen verwijderd van de plek waar oud-pastoor Harry de Valk OP is begraven.
Op zaterdag 10 maart 2024 was de plek, waar het graf zich bevond, leeg en aangeharkt.

Paastijd 2024

Tags: 

Palmpasen in Antoniushuis ‘De Vinder’

Vrijdagmorgen 22 maart 2024 brachten 48 leerlingen van de Vrije School ‘De Strijene’ een bezoek aan het Inloophuis in ‘De Vinder’. Elke leerling had op school een palmpasenstok gemaakt en versierd met op de stok een broodhaantje.

Monument voor de tijd

Tags: 

Bezichtiging foto-expositie verlengd

De bezichtiging van de foto-expositie in de hal van de Sint-Antoniuskerk is voor onbepaalde tijd verlengd.
‘Monument voor de Tijd’ is een ode aan de vrouw. Drieëntwintig portretten van powervrouwen zijn te bekijken.

De expositie is een initiatief van de Stichting Waardemakers.

MONUMENT VOOR DE TIJD - Een ode aan de vrouw

door Juul Langenberg

Meimaand

Gerard Berende

De mei maand is traditioneel de Mariamaand. Deskundigen denken dat de naam mei van de Griekse godin Maia is. Die naam betekende oorspronkelijk moeder.

Bij ons staat Maria in de maand mei centraal en wordt ze vaak in de bloemen gezet. Vroeger gingen mensen bloemen plukken in de weilanden: boterbloemen, pinksterbloemen. En dan geurde de hele kerk naar bloemen.

Van lector naar leek

door Gerard Berende

Toen ik met Rietje mijn vrouw trouwde ben ik in Oosterhout komen wonen. En wel op 23 december 1969. De andere dag, 24 december kerstavond, kwam ik in de Antoniuskerk en was meteen onder de indruk van de drukte die avond. Er waren meerdere vieringen. Met spel en zang en zelfs de harmonie was aanwezig.

Het Goede Doel

door Karin Hendrickx

Op zaterdag 10 februari jl. is door de familie Pijpers, in samenwerking met de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars, het mooie bedrag van € 1000,00 overhandigd aan Edwin en Karin Mentink van de Stichting Roemeense kinderhulp.
Zij waren erg blij met de gift waarmee ze weer mooie dingen kunnen gaan regelen voor het kindertehuis Roemenie.

Antoniuszangers

Tags: 

Wisseling van de wacht

Op 21 december 2023 heeft Theo Michielsen afscheid genomen van al zijn activiteiten in de Antoniuskern van de Catharinaparochie.
Aangezien hij ook dirigent / organist was van De Antoniuszangers zijn we op zoek gegaan naar nieuwe mensen, die het koor konden begeleiden.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS