Overledenen

Tags: 

In Memoriam Jeanne van den Brandt – Sips

Op 10 maart 2023 ontvingen wij het droevige bericht dat onze trouwe bezoekster van het inloophuis De Vinder en van onze vieringen plotseling was overleden.
Jeanne heeft voor onze gemeenschap een grote betekenis gehad. Ze was actief bij het vouwen van de vele boekjes voor de vieringen; het poetsen van het koper en het breien van de bekende bedsokken.

Oudjaarviering

Tags: 

Oudejaarsviering 2022

Evenals voorgaande jaren houden we een oudejaarsviering op zaterdag 31 december 2022 om 19.00 uur in Antoniushuis De Vinder naast de St.-Antoniuskerk. Alle parochianen van de Catharinaparochie zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

De voorgangers Gerard Berende en Jan Poppelaars zullen met u terugkijken op 2022 en nadenken over de verwachtingen voor de toekomst.

Na de viering sluiten we het oude jaar af en toosten op het nieuwe jaar met een oliebol en een drankje.

Sinterklaas

Tags: 

Sinterklaas in Antoniushuis De Vinder

Op zaterdag middag 3 december was het zover: een groot aantal enthousiaste kinderen en hun ouders mochten Sinterklaas ontmoeten in De Vinder.

Voor ieder kind was er een woordje van Sinterklaas en zijn hulppieten. Voor 60 kinderen waren door vele en ijverige handen meerdere cadeautjes ingepakt.

Kerstmis 2022

Tags: 

Kerstboodschap "De Vinder" 2022

Terugblik 2022 en kerst- en nieuwjaarswens

In vele opzichten is 2022 een bewogen jaar geweest. Ook Antoniushuis De Vinder heeft een druk jaar achter de rug.

Het overhevelen van de kledingbeursactiviteiten van de gemeentewerf naar de Antoniuskerk heeft veel inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligsters gevraagd.

Dankzij de niet aflatende inzet van Elly, Marjan, Anneke en Ans in het bijzonder, en alle andere gastvrouwen en -heren komen dagelijks veel mensen kleding en spulletjes brengen en halen.

Allerzielen 2022

Tags: 

Allerzielen 2022 goed bezocht

De kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ was sfeervol ingericht. Voor de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar stond een Antoniuskaars met naamkaartje gereed. Er was een foto van de overledene te zien. Zij hadden een band met de Sint-Antonius. Wij als parochiekern willen hun naam niet vergeten en hen in onze gedachten herinneren.

Wij hebben speciaal herdacht:

Advent 2022

Tags: 

De Advent is de benaming voor de aanloopperiode naar Kerstmis. De naam Advent komt van het Latijnse woord “adventus” dat ‘de komende’ betekent. God komt naar ons toe. In de adventsperiode bereiden we ons voor op het komende kerstfeest Dat is het feest waarbij de geboorte van Jezus Christus wordt herdacht. Het liturgisch jaar begint met de Advent. De Advent begint vier zondagen voor Kerstmis. De lengte van de adventsperiode is verschillend maar telt altijd vier zondagen.

Maatregelen Corona

Tags: 

Nederlandse bisschoppen roepen op tot voorzichtigheid

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken heeft, voor het geval in het winterseizoen de COVID-19 besmettingen weer toenemen, hiervoor een handreiking geschreven die met verschillende scenario’s rekening houdt. Momenteel stijgt het aantal besmettingen.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS