Antoniuszangers

Tags: 

Wisseling van de wacht

Op 21 december 2023 heeft Theo Michielsen afscheid genomen van al zijn activiteiten in de Antoniuskern van de Catharinaparochie.
Aangezien hij ook dirigent / organist was van De Antoniuszangers zijn we op zoek gegaan naar nieuwe mensen, die het koor konden begeleiden.

Oosterhoutse Nachtegalen

Viering welslagen tournee

Op donderdag 1 februari 2024 was De Vinder aardig vol. De reden daarvan was wel duidelijk: De Oosterhoutse Nachtegalen kwamen de viering, met als voorganger Peter Hoefnagels, opluisteren.

De Nachtegalen gaan op 8 februari op tournee naar India. Zij zullen daar meerdere concerten geven; samen met Toccata, de Ierse organisatie die de Nachtegalen heeft uitgenodigd.
Voor het welslagen van deze trip wilden zij graag een dienst met hun gezang opluisteren. Zij hadden hiervoor onze Vinder uitgekozen.

Kernteam Antonius

Tags: 

Kernteam Antonius

Met het vertrek van Ad en Theo uit de parochiekerncommissie (PKC) bleef Thea alleen over. Jan Poppelaars diende de PKC als adviseur.
Onder de titel ‘Ondersteuning voor Thea’ werden mensen gevraagd voor hand- en spandiensten bij de activiteiten in de Antoniuskern. Anja van de Gevel, Joke van Ham, Toos Ebben, Gerard Berende en Jan Poppelaars hebben ondersteuning aangeboden. Het is fijn om samen de activiteiten in De Vinder voort te zetten. We zijn heel dankbaar voor de positieve reacties!

Gemeentelijke Monument

De Antoniuskerk is een gemeentelijke monument maar waarom eigenlijk?

De Sint-Antoniuskerk aan de Sint-Vincentiusstraat 113 te Oosterhout is een gemeentelijk monument. Dat is algemeen bekend. Maar waarom de kerk van architect Pierre Cuypers op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst is minder bekend.
Het bureau [MSP uit Gouda] dat in opdracht van de gemeente Oosterhout in 1993 een onderzoek heeft ingesteld schrijft in haar rapport het volgende:

Verkoop Antoniuskerk èn Antoniushuis ‘De Vinder’

Verkoop Antoniuskerk en De Vinder

Heilige Antonius beste vrind, zorg er alsjeblieft voor dat men voor jouw kerk een goede koper vindt.

Wat is dat dan een goede koper? Iemand die oog heeft voor wat het verleden hier heeft gebracht, het heden nog steeds brengt en die een nieuwe toekomst wil schrijven.

Van de Water makelaardij helpt het parochiebestuur bij de aanbieding en de verkoop van de Antoniuskerk en De Vinder. Een kerk verkopen, daar komt heel wat bij kijken en dat willen wij zorgvuldig doen.

Vertrek kruiswegstaties

Tags: 

Verdere ontmanteling van de Sint-Antoniuskerk

Dinsdag 9 januari 2024 is de kruisweg, die in de Antoniuskerk hing, verwijderd. Verhuisbedrijf De Mannen van Stoof haalde voorzichtig de kleurige gipsen staties uit de omlijsting. Daarna werden de groene lijsten van de kerkmuur losgeschroefd. Als laatste werd het onderschrift van elke statie losgemaakt.

Refreintjes

Tags: 

Refreintjes in ‘De Vinder’

De zanggroep De Refreintjes heeft afgelopen maandagmorgen 11 december jl. een generale repetitie gehouden in Inloophuis ‘De Vinder’.

Het programma bestond uit allerlei soorten kerstliedjes, zowel in het Nederlands als in vreemde talen. De gasten van het Inloophuis werd verzocht om zoveel mogelijk mee te zingen. Dat werd ook flink gedaan. Het werd een sfeervol programma wat ruim een uur duurde.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS