Kort nieuws

Tags: 

Witte tornado in ‘De Vinder’

door Thea van der Zanden

Op zaterdag 18 mei 2024 togen 10 vrijwilligers uit de Antoniuskern rond 9.00 uur naar het Antoniushuis ‘De Vinder’.
De taken waren van tevoren verdeeld. Ieder wist in welke ruimte ze de witte tornado los konden laten. Vooraf is er voor werkmateriaal gezorgd.

De kastjes werden schoongemaakt, boekenplanken afgedaan, spinnen en hun webben gevangen, ramen gezeemd van binnen en van buiten, verwarmingen stofvrij gemaakt, meubilair gepoetst, sanitair grondig schoongemaakt.

Rond kwart over 10 even een time-out met een heerlijk kopje koffie of thee met een heerlijke slagroompunt, die door een gastvrouw gratis werd geschonken. En bij het tweede bakske een heerlijk warm worstenbroodje. Daarna weer vol goede moed verder met poetsen.
Rond 12.00 uur en 12.15 uur was de klus geklaard.

Met grote tevredenheid kijken we terug op een gezellige, werkzame zaterdagochtend met een schone frisse ‘Vinder’. We konden samen het pinksterweekeinde ingaan.

Jan, Elly, Anneke, Alex, Joke, Ank, Gea, Wiljan, Jeannette en Thea heel hartelijk dank voor jullie geweldige inzet.

Klankbord preekstoel uit de kerk

Op donderdag 18 januari 2024 is het klankbord boven de preekstoel uit de Sint-Antoniuskerk gehaald.
Het was afkomstig uit de Sint-Annakerk in Breda. Die kreeg het cadeau bij haar 25-jarig bestaan. Het klankbord, dat ruim 150 kg weegt, werd in 1999 door de klussengroep van de Antonius met vereende krachten boven de preekstoel gemonteerd.

Het demonteren was een pittigere klus. Werkers van bouwbedrijf Oome uit Raamsdonk waren al om 7.00 uur aanwezig om het werk te klaren en om 11.45 uur lag het klankbord in de aanhangwagen om afgevoerd te worden naar het depot van het bisdom Breda. Daar wordt het bewaard bij de andere objecten van de Annakerk.

Kabelkrant ‘De Vinder’ in nieuw jasje

De kabelkrant in de hal van Antoniushuis ‘De Vinder’ is met ingang van 29 januari 2024 vernieuwd.
Op de kabelkrant kunt u actuele informatie lezen over activiteiten die [gaan] plaatsvinden in het Antoniushuis.
Elke pagina is voorzien van het logo van de Antonius. De achtergrond van de pagina’s is wit. Er is gekozen voor een goed leesbaar lettertype. Redactie en vormgeving van de “krant” zijn in handen van Michelle Bom.

Het kerstdiner in Antoniushuis ‘De Vinder’

Op 17 december 2023 kwamen er ongeveer 70 mensen naar ‘De Vinder’. Zij werden getrakteerd op een gratis kerstdiner. Mensen die normaliter alleen hun potje koken, zaten nu samen te genieten van elkaars gezelschap en ze werden verrast met heerlijk eten.
De zaal was gezellig ingericht door verschillende groepjes te creëren. De tafels waren mooi opgemaakt.
Iedereen was vol lof over het heerlijke eten en de gezelligheid. Elkaar ontmoeten, met dezelfde ervaringen die je deelt als je een partner hebt verloren. Dat was een band die ze met elkaar hadden op die 17e december. Ook werden ze verrast door een muzikale onderbreking.
Op het eind werden de kerststukjes op de tafels verloot wat de nodige hilariteit teweegbracht.
Ook kreeg eenieder een grote kerstbal mee naar huis als aandenken aan dit heerlijke diner en gezellig samenzijn.
Dit alles was het organisatorische werk van onze enthousiaste gastvrouw Michelle Bom. Voor haar een welgemeend ‘dank je wel’.

Afscheid Theo Michielsen

Sinds 11 januari 2020 was Theo Michielsen redactielid van het infoblad van de Sint-Antonius: ’t KruispunT.
Op 31 december 2023 heeft hij afscheid genomen van de redactie. Zijn gezondheid dwong hem ertoe het rustiger aan te gaan doen. Vandaar zijn terugtreden.
Vele bijdragen van zijn hand zijn in de loop der jaren in ’t KruipunT verschenen. Wij als redactie zijn hem hier dankbaar voor. We hopen dat hij, als lezer, ’t KruispunT blijft volgen.
Theo, bedankt voor je jarenlange inzet. We missen je nu al.

Redactie ‘t KruispunT

Een dringende oproep

Na het kerstdiner op 17 december 2023 in de grote zaal van ‘De Vinder’ is een verkeerde herenjas naar huis meegenomen.
De jas is van dominee Vlieger, die ook aanwezig was. Hij is zijn jas nu kwijt. De jas is donkerblauw van kleur.
Een andere jas is blijven hangen, ook donkerblauw van het merk: ‘Jacks en Jones’.
Er is dus een vergissing gemaakt. Kunnen alle heren, die op het kerstdiner waren, eens kijken of ze toevallig een verkeerde blauwe jas hebben meegenomen? Het zou fijn zijn als dominee Vlieger zijn jas weer terug kan krijgen.
U kunt bellen naar Antoniushuis ‘De Vinder’ als u iets weet. Telefoonnummer: 0162-470 954.
Hatelijk dank voor uw medewerking

Antoniushuis ‘De Vinder’ als stembureau

Op verzoek van burgemeester Marc Buijs zal ‘De Vinder, op 22 november a.s. dienen als stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer. De vraag kwam omdat de stembureaus in de omgeving overbelast zijn.

Op die dag gaat het Inloophuis gewoon door, zij het in een andere ruimte.

Een lust voor het oog

Een paar keer per jaar komt er een groepje bij elkaar om het koper en zilver in Antoniushuis ‘De Vinder’ te poetsen.
Gewapend met handschoenen, lappen en poetsmiddelen worden eerst de kandelaars op het altaar blinkend gemaakt. Ook het staande koperen kruisbeeld achter het altaar staat er dan weer prachtig bij. En niet te vergeten de koperen bellen. Elke week tijdens de vieringen wordt dit blinkende koperwerk bewonderd door de kerkgangers.
Vervolgens wordt ook het koper- en zilverwerk uit de vitrinekast ter hand genomen. Dat is nog nostalgie uit onze Antoniuskerk, dat een mooie plek heeft gekregen in de vitrinekast in de hal.
Daarom is een welgemeend bedankje voor ons koperpoetsgroepje hier zeker op zijn plaats.

Groentetuin bij Antoniushuis ‘De Vinder’

Er is een vaste en enthousiaste groep vrijwilligers die een mooie moestuin hebben gemaakt in de tuin van ‘De Vinder’. Zij hebben het onkruid verwijderd en houden het nu goed onkruidvrij.
Dat de moestuin met liefde wordt verzorgd, kun je zien aan de opbrengst.

Moestuintje voor ‘De Vinder’

Er is een moestuintje aangelegd door en voor bezoekers van het Inloophuis. Hiermee willen we de onderlinge band versterken en mensen bezig laten zijn met elkaar.
Als dit project goed slaagt willen we dit project gaan uitbreiden met en voor kinderen. De eerste plantjes zijn inmiddels gezet.

Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern - mei 2023

* Zondag 10 september a.s. vindt er een zomermarkt plaats in de Sint-Antoniuskerk. Nadere informatie volgt.

* In de grote vakantie vinden er weer de inmiddels traditionele Vinder Vakantie Dagen plaats op 18 en 25 juli en 1 augustus. Nadere info volgt.

* Oude brillenactie was groot succes. Vanaf 18 juni 2022 was er een actie in de Sint-Catharinaparochie om uw oude bril[len] in te leveren in Antoniushuis ‘De Vinder’. Nou, dat hebben we geweten. Tientallen oude brillen werden ingeleverd. De actie was een groot succes. Intussen zijn alle brillen verzonden naar Nakivale [Oeganda]. Daar waren ze er erg blij mee. De ingezamelde brillen waren heel snel uitgegeven. Iedereen bedankt! De brillenactie is inmiddels gestopt en het is niet meer mogelijk om oude brillen in te leveren in Antoniushuis ‘De Vinder’.

Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern - april 2023

U kunt zich opgeven voor de jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef op 25 mei 2023. Formulieren liggen in Antoniushuis ‘De Vinder’.
Graag inleveren voor 1 mei.a.s.

In de meivakantie zijn er twee VinderVakantieDagen. Op dinsdag 25 april en dinsdag 2 mei.
Opgeven bij het secretariaat van de H. Catharinaparochie.

Deze maand vindt er overleg plaats tussen het pastoraal team, het parochiebestuur en de parochiekerncommissie.

Zondag 2 april jl. was er weer een druk bezochte lunch voor de bezoekers van het Inloophuis.

Tijdens de eucharistieviering donderdag 20 april jl. heeft pastoor Jochem van Velthoven uitgebreid afscheid genomen van Dré Damoiseaux.
Dré is vele jaren intensief betrokken geweest te bij de toenmalige Sint Jans- en de Sint-Antoniusparochie.

Op 28 maart jl. werd Antoniushuis ‘De Vinder’ bezocht door een veertigtal medewerkers van Surplus en het Sociaal Team van de gemeente Oosterhout. Leden Sociaal Team te gast in ‘De Vinder’. Mensen uit alle vormen van hulpverlening waren te gast in Antoniushuis ‘De Vinder’ om te horen wat er allemaal in ‘De Vinder’ gebeurt en waarom. Leden van de PKC [parochiekerncommissie] hadden een presentatie gemaakt over waar ‘De Vinder’ voor staat als diaconaal centrum van de Catharinaparochie.

De bezoekers waren onder de indruk over wat er allemaal gebeurt in Antoniushuis ‘De Vinder’. Voor velen was het de eerste kennismaking met de activiteiten. Ze weten nu hoe ze mensen moeten doorverwijzen naar ons. Deze bijeenkomst was het vervolg van het bezoek van de Burgemeester en de gemeentesecretaris aan ‘De Vinder’.

Deze maand werd een groot aantal gezinnen verrast met een volle boodschappentas.

Maart 2023 - Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

Het bidden van het rozenhoedje zal i.v.m. verhuizing van Dre Damoiseaux met ingang van 1 april 2023 stoppen.

Er hebben zich twee nieuwe vrijwilligers voor ‘De Vinder’ aangemeld: Wendy en Nasaud. Wendy versterkt het gastvrouwenteam en Nausad zal samen met Norbert voor de klusjes, de tuin en de buitenboel zorgen.
Wij heten ze van harte welkom en wensen ze veel succes en gezellige en nuttige uren.

De Antoniuszangers hebben gaarne gehoor gegeven aan het verzoek van het pastoraal team om op paaszondag (9 april a.s.) de paasmis in de H. Johannes de Doperkerk te Oosteind, op te luisteren met hun muzikale ondersteuning en gezang.

Viering zestig jarig priesterschap van Cees Maas.

Vooraankondiging: Donderdag 25 mei 2023 organiseert de Catharinaparochie weer de jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef. Nadere informatie en inschrijfformulieren volgen. U kunt de datum alvast in uw agenda zetten.

De ‘Witte Tornado’ in Antoniushuis ‘De Vinder’

Daar ‘De Vinder’ weer toe was aan een grote en grondige schoonmaakbeurt had de parochiekerncommissie hiervoor vrijwillig(st)ers gevraagd. Naast onze eigen trouwe gastvrouwen waren er 7 Oekraïense vrijwillig(st)ers stipt om 10.00 uur op zaterdag 11 maart 2023 aanwezig om te helpen poetsen, boenen, ramen zemen en opruimen. Opperpoetser was ons eigen vertrouwde Marian. Vooraf was een schema gemaakt wie wat en waar zou doen. Dat schoonmaken universeel is bleek wel uit het feit dat de Oekraïense dames zonder veel uitleg de hun toevertrouwde ruimtes grondig en snel schoonmaakten. Om 12.00 uur zag ‘De Vinder’ er weer spic en span uit en kon er worden uitgeblazen bij een kopje koffie en een heerlijk warm worstenbroodje. De P.K.C dankt iedereen nogmaals van harte voor hun inzet en goede samenwerking. Schoonmaken wordt nooit een feest maar het was wel gezellig.

Februari 2023

Antoniushuis deelt de warmte

Buiten is het nu kouder dan binnen. De kosten van verwarming stijgen. Door het aanbieden van een warme plek in Antoniushuis ‘De Vinder’ kan men thuis energiekosten besparen door de verwarming lager te zetten. ‘De Vinder’ neemt zo deel aan ‘Oosterhout deelt de warmte’.

Iedereen is van harte welkom in de goed verwarmde Antoniuszaal van ‘De Vinder’, Sint-Vincentiusstraat 113 A naast de [gesloten] Sint-Antoniuskerk. Zo blijf je warm met een gezellig praatje en een gratis kopje koffie of thee erbij. Je komt en gaat weg wanneer het jou uitkomt. Je neemt deel aan het gesprek of niet. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag telkens van 10.00 – 11.30 uur.

Loop eens binnen in Antoniushuis ‘De Vinder’ en neem gerust iemand mee als u komt. Te herkennen aan de sticker op de deur van het Antoniushuis met daarop de tekst: ‘Oosterhout deelt de warmte, je bent welkom’.

Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

* De gemeente heeft drie borden geplaatst. Bezoekers van Antoniushuis ‘De Vinder’ en de Kledingbeurs hadden aangegeven dat ze moesten zoeken naar ‘De Vinder’. Dat is hiermee opgelost.

* Twee leerlingen van Kindcentrum De Ontdekking hebben een interview gehouden met Theo en Ad. Ze hadden vooraf een twintigtal vragen inzake, geloof, kerk, Antonius en ‘De Vinder’ opgesteld. Het werd een leuk gesprek. Met als afsluiting een bezoek aan de kerk en de Mariakapel waar beide jongens een intentie opgaven en een kaarsje op staken.

* De Antoniuszangers zoeken naarstig naar uitbreiding van koorleden. Hebt u een mooie stem dan bent u van harte welkom. Opgeven kan bij het secretariaat van ‘De Vinder’, Thea van der Zanden en of Theo Michielsen.

* Het lage dak van ‘De Vinder’ is inmiddels geheel voorzien van een nieuwe daklaag. Dat moet weer 20 jaar mee kunnen.

* Antoniushuis ‘De Vinder’ is ook deelnemer aan de gemeentelijke actie "Deel de Warmte".

* Op zondag 2 april aanstaande is er weer een Inlooplunch welke vrij toegankelijk is. Dit op veler verzoek naar aanleiding van de laatste lunch. Aanvang 12.00 tot 15.00 uur. Eigenbijdrage € 1,50. Opgeven kunt u bij het secretariaat van ‘De Vinder’.

Januari 2023

Talenten gezocht

We zitten allemaal te wachten op het voorjaar. Dan gaan de ramen open, wordt er gelucht en schoongemaakt. Dat willen we ook in Antoniushuis ‘De Vinder’ gaan doen. En daar geldt: vele handen maken licht werk.
Vandaar deze oproep om u beschikbaar te stellen voor de ‘Witte Tornado’ om De Vinder een grote schoonmaakbeurt te geven.
U kunt u aanmelden bij het secretariaat van De Vinder telefoon: (0162) 470 954).

December 2022

Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

Zaterdagmiddag 3 december 2022 kwam Sinterklaas met zijn hulppieten veel kinderen blij maken in Antoniushuis De Vinder.

De Vinder is door noeste arbeid en goede samenwerking van vele gastheren en -vrouwen weer in een gezellige kerstsfeer omgetoverd. Komt u gerust tijdens het Inloophuis een kopje koffie of theedrinken om er samen te genieten van de gezellige sfeer.

Bij parochianen van de Catharinaparochie die parochiebijdrage en die 80 jaar of ouder zijn, is inmiddels weer de traditionele kerstster bezorgd als blijk van waardering voor hun bijdragen.

Naast de Mariakapel, welke het hele jaar geopend is, kunt u nu ook weer de kerststal (tegenover de Mariakapel) bezichtigen.

Donderdag 29 december a.s. zijn er weer de VinderVakantieDagen.

Voorlopig hebben we geen behoefte aan dameskleding. Als we die weer gaan inzamelen zullen we dat weer kenbaar maken.
U kunt wel dameskleding afgeven bij Atletiekvereniging Scorpio. Herenkleding en kinderkleding blijven welkom.

31 december wordt in de kerkzaal van De Vinder weer de traditionele Oudejaarsviering gehouden.

De diverse diaconale activiteiten in Antoniushuis De Vinder en de Antoniuskerk hebben twee mensen geïnspireerd om een documentaire hierover te maken. Het project gaat “Document voor de tijd“ heten en wil graag mensen verbinden.
Wij zullen u middels het KruispunT op de hoogte houden van de voortgang.

November 2022

Drukte in Antoniushuis De Vinder en in de Sint-Antoniuskerk

De medewerkers van de Cultuurnacht hadden hun oog laten vallen op de Antoniuskerk als startpunt en eindpunt van de Cultuurnacht. Driehonderd mensen hadden een kaartje kunnen bemachtigen om de voorstellingen op verschillende locaties bij te kunnen wonen.

De Antoniuskerk was voorzien van gekleurd licht aan de binnenzijde met veel mist en rook. Acteurs traden erop en Tremble and Bass zongen prachtige liederen. Bezoekers konden ook kennismaken met de activiteiten van de kledingbeurs in de kerk.

Wijkmarkt Museumkwartier in de Sint-Antoniuskerk

Op 5 november 2022 was er de wijkmarkt van het Museumkwartier, het gebied rond het speelgoedmuseum. Mensen konden een kraam huren en spullen verkopen. De parochiekerncommissie van de Antoniuskern had ook een kraam, waar allerlei spulletjes verkocht werden die normaal in het winkeltje in de kerk staan. Daarnaast was er een grabbelton, een loterij en raden hoeveel geld er in de pot zat. Degene die goed geraden had, krijgt een bon voor een heerlijke taart. De marktkraamhouders doneerden ook nog spullen voor de kledingbeurs.

Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern - oktober 2022

Op zaterdag 5 november organiseert het Museumkwartier een cadeautjesmarkt in de Antoniuskerk. Mensen worden gevraagd om een cadeautje te maken of iets lekkers en dat tijdens die markt te verkopen. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de sinterklaasactie, die vanuit Antoniushuis ‘De Vinder’ dit jaar opnieuw wordt georganiseerd. De markt start om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

De Sint-Antoniuskerk is dit jaar ook de startplaats van de Cultuurnacht in Oosterhout. Alle deelnemers worden om 22.00 uur verwacht in de Sint-Antoniuskerk, die voor die gelegenheid feestelijk is uitgelicht. Vanuit de kerk verspreiden de deelnemers zich over een aantal locaties om rond middernacht weer allemaal samen te komen in de kerk ter afsluiting.

Op 5 september jl. bestond Antoniushuis ‘De Vinder’ vijfentwintig jaar. Tijdens de viering heeft pastoor Jochem van Velthoven hierbij stil gestaan. Na de viering werd er geproost met elkaar en was er een hapje.

De PKC van de Antoniuskern heeft in samenwerking met enkele leden van De Flierefluiters een reünie georganiseerd voor alle jongens en meisjes, die vroeger op het kinderkoor en het jeugdkoor van de Sint-Antoniusparochie gezeten hebben. Op de uitnodiging is heel positief gereageerd. De kinderen van toen zijn de ouders van nu, die hun kinderen ook hadden meegebracht. Terwijl de kinderen dankbaar gebruik maakten van het springkussen in de kerk – het was erg nat die zondag – konden de ouders bijpraten over vroeger en nu. Pastoor Jochem van Velthoven en diaken Peter Hoefnagels waren die middag ook aanwezig en gaven uitleg over de missionaire parochie en de verwachtingen voor de toekomst.

De gemeentesecretaris heeft ‘De Vinder’ en speciaal de Kledingbeurs in de Sint-Antoniuskerk bezocht. Zij was onder de indruk van de diaconale activiteiten welke in het Antoniushuis ‘De Vinder’ worden georganiseerd.

Momenteel is de Sint-Nicolaasactie weer volop in voorbereiding. We willen op zaterdag 3 december Sinterklaas een cadeautje laten geven aan die kinderen aan wiens deur Sint-Nicolaas anders voorbij zou zijn gegaan.

De Vinder Vakantie Dagen vinden weer plaats op 25 oktober a.s.; uiteraard in Antoniushuis ‘De Vinder’.

Dinsdag 1 november zal dhr. Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout, Antoniushuis ‘De Vinder’ en de Kledingbeurs in de Antoniuskerk bezoeken.

De parochiekerncommissie is met de scholen en de gemeente in gesprek om de juiste mensen te attenderen op onze Kledingbeurs.

September 2022 - Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

Reünie voormalige jongerenkoren Sint Antonius. Op zondagmiddag 18 september a.s. vindt er een reünie plaats voor de oud-leden van de diverse jongerenkoren van de Sint Antoniusparochie. Plaats van handeling Antoniushuis ‘De Vinder’ van 14.00 uur tot 17.00 uur.

De voor de Oekraïense vluchtelingen gehouden, gezellige bijeenkomst in ‘De Vinder’, was een groot succes. Deze werd bezocht door een zestigtal (tijdelijke) bewoners van het Amphia-ziekenhuis.

Op 5 september bestond Antoniushuis ‘De Vinder’ 25 jaar. Wij zullen hierop terugkomen in een van de volgende eucharistievieringen.

De brilleninzamelingsactie is een groot succes geworden. Iedereen dank voor zijn/haar bijdrage.

Juli 2022 - Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

De Kledingbeurs wordt momenteel drukbezocht. De openingstijden van de Kledingbeurs zijn iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.

De brillenactie is een groot succes. Er komen nog dagelijks brillen binnen. Deze zijn nog steeds welkom.

De VinderVakantieDagen zijn volop in voorbereiding. Deze zijn op woensdag 27 juli en donderdag 28 juli a.s.

Voor de reünie van De Flierefluiters en Imagine zijn de uitnodigingen verzonden. Datum van de reünie is 18 september 2022. Wordt vervolgd.

In het kader van de diaconie wordt een ontmoetingsmiddag voor Oekraïense vluchtelingen georganiseerd.

Juni 2022 - Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

Oude brillen
Eind vorig jaar heeft de Catharinaparochie een groot aantal gebruikte brillen naar Nakivale gestuurd. Deze brillen waren heel snel uitgegeven, dus daarom wordt een actie gestart om opnieuw brillen te sturen.
Vanaf 18 juni kunt u de gebruikte brillen in een speciale doos doen, die in de hal van Antoniushuis De Vinder staat. Bedankt alvast voor uw medewerking.

Bedevaart naar Kevelaer
Op 9 en 10 augustus 2022 organiseert de broederschap van O.L. Vrouw van Kevelaer een tweedaagse bedevaart naar Kevelaer.
Voor meer informatie bent u van harte welkom in de basiliek op de Markt op woensdag 29 juni a.s. na de viering van 19:00 uur.

Bedevaart naar Meersel-Dreef
Ruim twintig parochianen hebben deelgenomen aan de bedevaart naar Meersel-Dreef. De start verliep niet vlekkeloos, want het was noodweer. Toch kwamen we veilig aan in België. Vanwege het slechte weer was de misviering verplaatst naar de kerk, die gevuld was met bijna 200 pelgrims uit Oosterhout en de kerkdorpen. De viering werd muzikaal ondersteund door de Antoniuszangers. Na de viering was er koffie met gebak en kon een bezoek gebracht worden aan de grot.

* Op dinsdagmiddag 5 juli a.s. van 14.30 tot 16.00 uur willen we een schoonmaakbeurt en onderhoudsbeurt voor De Vinder en de tuin van De Vinder houden. We zoeken hiervoor nog een aantal enthousiaste vrijwilligers die ons daar mee willen helpen.
Opgeven kunt u bij De Vinder, iedere morgen geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoonnummer: 0162-470 954.

* Zondag 15 mei hebben alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan het leeg- en opruimen van de kerk, het uitruimen en weer inruimen van De Vinder weer een ouderwetse middag met elkaar beleefd. Onder het genot van een hapje en drankje werden veel ervaringen opgehaald en uitgewisseld. Deze middag werd aangeboden door het parochiebestuur en de P.K.C. van de Antoniuskern.

* Zondag 26 juni a.s. van 13.00 tot 15.00 uur wordt er een lunch georganiseerd door het inloophuis. Deze is toegankelijk voor iedereen die het prettig vindt een keer samen gezellig te lunchen en te kletsen. Er is soep en er zijn broodjes. Bijdrage kosten 2,50 euro per persoon. Opgeven aan de gastvrouwen van het Inloophuis of telefonisch bij De Vinder, geopend iedere morgen van 9.00 tot 12.00 uur. Tel.nr. 0162 –470 954.

* Momenteel komen dagelijks veel Oekraïense vluchtelingen onze kledingbeurs bezoeken en gaan met veel kleding weg.
Op initiatief van de P.K.C. van de Antoniuskern is contact tot stand gekomen met de gemeentewerf van Oosterhout .Dat is momenteel het inzamelpunt en uitgiftepunt voor goederen voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeentewerf is hier echter niet op ingesteld. Het vrachtverkeer gaat niet samen met grote drommen bezoekers van de hallen waar de goederen liggen.
Daarom is, met toestemming van het pastoraal team, parochiebestuur en het bisdom Breda, besloten het uitgiftepunt in de Sint-Antoniuskerk te organiseren. Zowel pastoraal team, parochiebestuur als bisdom steunen het initiatief van de P.K.C. van harte omdat het naadloos past in de diaconale opdracht voor De Vinder. De kerk heeft de ruimte en ligt centraal t.o.v. alle locaties waar Oekraïense vluchtelingen zijn gehuisvest.
Uiteraard blijft de kledingbeurs altijd toegankelijk voor mensen met een smalle beurs.

* Afgelopen donderdag was het Antoniusdag. Het pastoraal team, pastoor Jochem van Velthoven en diaken Peter Hoefnagels, gingen samen voor in een ouderwetse volle Vinder. Het was een inspirerende viering. Na de viering werd gezellig nagekaart bij een kopje koffie of thee. Tijdens de viering waren de traditionele Antoniusbroodjes gezegend. Deze werden na de viering uitgedeeld. Bij de drie kloosters van de Heilige Driehoek werd een groot brood gebracht. Ook bij het Thomashuis en bij de woonvoorziening van Amarant aan de Sint-Antoniusstraat/Keiweg werden Antoniusbroodjes bezorgd.

Mei 2022 - Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

De Vinder is de afgelopen periode, van buiten, helemaal opnieuw in de verf gezet. Het schilderwerk kan er weer jaren tegen.

Op 19 mei 2022 vindt de jaarlijkse minibedevaart naar Meersel-Dreef plaats. Informatie over programma en opgaaf deelname kunt u terugvinden op de website van de Antoniuskern.

In samenwerking met de Askruizen zijn er door de Kledingwinkel een tiental (gebruikte) tv’s geschonken aan Oekraïense vluchtelingen.

Momenteel vindt overleg met de gemeente plaats om het uitgiftepunt voor kleding en speelgoed voor (Oekraïense) vluchtelingen en mensen met een te smalle beurs, van de gemeentewerf over te brengen naar de Sint-Antoniuskerk.

Alle gastvrouwen en -heren hebben inmiddels kennis gemaakt met pastoor Jochem van Velthoven. Het was een inspirerende bijeenkomst.

Voor onze Kledingwinkel hebben we een aantal surpriseboxen voor kinderen ontvangen. Hierin zit ouderwets maar compleet en mooi speelgoed voor jongens en meisjes. De eerste dozen hebben hun weg naar de kinderen gevonden.

De P.K.C. heeft afgelopen maanden indringend overleg gepleegd met pastoraal team en parochiebestuur inzake weekendvieringen in “De Vinder”.

De redactie van ’t KruispunT krijgt niet zo dikwijls een reactie van de lezers. Maar deze keer belde een trouwe lezer op met de mededeling dat zij de tekst van de paaszegen op de kaft van het infoblad als steun heeft ervaren. Het deed haar goed. De redactie is blij met haar reactie.

De dagkapel, die elke dag van de week van 9.00 tot 16.00 uur, te bezoeken is en waar voor Maria een lichtje of kaarsje kan worden aangestoken is onlangs schoongemaakt. Twee vrijwilligers, Elly en Marian, hebben de kapel van spinnenwebben en stof ontdaan en het kaarsvet op de standaards verwijderd. Dames, bedankt voor jullie inzet.

April 2022

Het rozenhoedje op woensdagavond 18.30 uur in De Vinder is stopgezet.

De kruisweg, welke tijdens de vastentijd elke vrijdag in Antoniushuis De Vinder werd gebeden, is stopgezet.

Op 19 mei vindt een minibedevaart naar Meersel-Dreef plaats.

Pastoraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars neemt afscheid van Sint Catharinaparochie en De Vinder.

Woord onderweg
De maandelijkse oecumenische gespreks- en ontmoetingsgroep komt voor de laatste keer in dit seizoen bij elkaar op dinsdag 31 mei van 15.00 - 16.30 uur.

In september pakken we de draad weer op, altijd op de laatste dinsdag van de maand. Een laagdrempelig gesprek over thema’s die ons dagelijks bezighouden. Volop ruimte voor onderling gesprek bij een kopje koffie of thee.

Plaats van de ontmoeting: het kerkelijk centrum Antoniushuis ‘De Vinder’ (naast de St.-Antoniuskerk). Gemakkelijk bereikbaar en voldoende parkeerruimte. Thema voor de komende maand Bomen (bijbelnummer). Loopt u gerust eens een keer binnen. U bent van harte welkom.

Maart 2022

Er is gestart met de herinrichting van de tuin naast De Vinder. Het gebied is gefreesd en de grond wordt nu geschikt gemaakt om gras te kunnen zaaien. De tuin zal een belangrijke rol gaan spelen bij de VinderVakantieDagen.

Het secretariaat van Antoniushuis De Vinder gaat een belangrijke rol spelen bij de hulp aan mensen uit Oekraïne. Mensen die de vluchtelingen willen helpen door hand- en spandiensten te verrichten, kunnen zich bij het secretariaat melden.

Tijdens de laatste KinderVakantieDag hebben zestien kinderen genoten van allerlei activiteiten in De Vinder.

De breiclub van Senioren Collectief Oosterhout heeft alle aangeleverde wol omgezet in kleertjes en sokken voor de kinderen in het weeshuis in Slovenië. Vanuit de PKC wordt een nieuwe voorraad wol geleverd.
Hulde aan de dames van de breiclub.

Het icoon schilderen op zaterdag is weer opgestart. De schilders zijn weer van harte welkom in De Vinder.

De zusters van de Onze Lieve Vrouwe Abdij hebben contact gezocht met de parochiekerncommissie om hun bijdrage te leveren aan de vluchtelingen die naar Oosterhout komen. Leden van de PKC zijn gastvrij ontvangen door de zusters en met veel bestek en porselein weer vertrokken. Ook een onbekende gever heeft borden en bestek achtergelaten in de Mariakapel.

Vastwel – het leer- en inspiratiehuis van het Catharinadal – organiseert tijdens de vastentijd weer een aantal activiteiten.
Iedere dag zendt de ORTS een interview uit vanuit de Blauwe Camer van het Catharinadal onder de titel ‘Macht en Mededogen’.
In de St. Jansbasiliek is er een tentoonstelling over de Semana Sancta, de heilige week, zoals die in Malaga wordt gevierd.
Daarnaast worden de kruiswegstaties geëxposeerd, die door de Oosterhoutse schilder Albert Verschuren lang geleden zijn geschilderd. Die hangen normaal genomen in de toren van de kerk, maar zijn nu naar beneden gehaald.
Tenslotte is er in de Kloosterdreef, net als vorig jaar, een fototentoonstelling te bezichtigen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Vastwel.

Er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen het parochiebestuur en de leden van de ParochieKernCommissie. Het was een open en constructief gesprek waarbij wederzijds werd geïnformeerd over waar men mee bezig is.

Februari 2022

Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

* In het kader van de diaconale activiteiten heeft een groep dames en heren van het Senioren Collectief Oosterhout in De Doelen gehoor gegeven aan onze oproep om (winter)kleding te breien. Bestemd voor een weeshuis en twee kindertehuizen in Slovenië.
Ook zoeken wij nog een aantal brei-enthousiastelingen om dit ook op dinsdagmiddag te doen in Antoniushuis De Vinder. Er zijn al een aantal dames maar het zou fijn zijn als het er wat meer zijn. U kunt zich opgeven bij de gastvrouwen of -heren.

* Iedere woensdag om halfzeven [18.30 u.] wordt in De Vinder het rozenkransgebed gebeden.
Iedereen is hier van harte welkom.

* Onder leiding van Jan Poppelaars zal een begin worden gemaakt met het frezen, gelijkmaken en gras inzaaien in de tuin naast en achter De Vinder. Dit o.a. voor de Vindervakantiedagen; ook een diaconale activiteit van de Catharinaparochie.

* Het parochiebestuur heeft Monumentenwacht opdracht gegeven om een rapport op te maken inzake de bouwkundige staat van de Antoniuskerk. Zij hebben dit inmiddels gedaan en rapport uitgebracht. Ook hebben zij een aantal eenvoudige reparaties uitgevoerd en daken en verstopte goten schoongemaakt.

* De P.K.C. heeft naarstig behoefte aan vrijwilligers. Er zal een vacaturelijst en een profiel worden opgesteld. Deze zullen zo breed mogelijk worden uitgezet. Zonder aanwas van nieuwe vrijwilligers is het goede werk wat in De Vinder plaatsvindt, gedoemd te verdwijnen.

* Het pastoraal team onderzoekt de behoefte aan een rouwverwerkingsgroep (rouw café) en of huisbezoeken en de mogelijke realisatie daarvan.

* Ook wordt er gekeken of en hoe we kunnen samenwerken met de bewoners van het Thomashuis.

* De Alphacursus is vooralsnog uitsluitend online te volgen.

* Het koor zal tijdens drie eucharistievieringen in de maand zingen.

* Inloophuis. Momenteel wordt onderzocht of er behoefte is om op zondagmiddag een lunch en Inloophuis te houden. Bij voldoende belangstelling zullen we dit realiseren.

Januari 2022

Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

* Deze maand start de jaarlijkse actie Kerkbalans. Wij willen u deze van harte aan bevelen. Naast vieringen ontplooien wij als kerk diaconale activiteiten in en rond De Vinder. Hier profiteren steeds meer mensen (die het echt nodig hebben) van. Ook onderhoud van ons gebouw kost geld. Wij hopen op uw gulle gaven.

* In een gezamenlijke vergadering van pastoraal team en parochiekerncommissie is het beleidsstuk “Werk aan de Vinder” besproken. Met dit plan willen wij zorgen dat De Vinder ook in de toekomst een blijvende bijdrage aan onze gemeenschap kan leveren. Van hieruit worden plannen gemaakt en actie ondernomen.

* Via derden werden wij er attent opgemaakt dat de klankkap boven onze preekstoel iets bijzonders is. Vanuit de Sint-Annakerk te Breda is deze bij ons aangekomen. Met name de afbeelding van Sint-Franciscus van Sales maakt het voor de bewonderaars van deze heilige tot een bijzonder stuk. Het is dit jaar 400 jaar geleden dat Sint-Franciscus werd geboren. Zijn lijfspreuk luidde: ‘Doe alles uit liefde en niet omdat het moet’.

* In de komende tijd zal regelmatig gebruik worden gemaakt van de Tuinkamer in De Vinder door leden van het pastoraal team als werkplek. Ook kan het voorkomen dat het secretariaat van Antoniushuis De Vinder gebruikt zal worden door Rianne. Rianne verzorgt o.a. het secretariaat van onze parochie. Dit vanwege de interne verbouwing van de pastorie op de Markt. Iedereen is, natuurlijk altijd, van harte welkom.

* De tuin van De Vinder wordt momenteel opnieuw ingericht. Oude struiken en coniferen er uit, egaliseren en gras inzaaien. De tuin kan dan de komende zomer worden gebruikt voor buitenactiviteiten. Met name voor de Vindervakantiedagen van onze parochie.

* Wonder van de Voorhei? Onze Maria in de dagkapel mag zich al geruime tijd verheugen in iedere week verse bloemen. Soms is de tafel te klein om de bloemenzee te herbergen. Wij zijn de gulle, anonieme gevers dankbaar.

* In de afgelopen kerstperiode is er veel gebruik gemaakt om de kerststal te bezichtigen. Dat kon gelijk gecombineerd worden met een bezoek aan de dagkapel. Aan het fors gestegen aantal opgestoken kaarsen en theelichtjes voorziet zowel de dagkapel als de kerststal duidelijk in een behoefte. Wij zijn blij dat wij dit kunnen bieden.

* Iedere maand vergadert de parochiekerncommissie met het pastoraal team om samen gestalte te geven aan het werk en de toekomst van onze kern en de parochie als geheel. De enthousiaste inbreng van onze nieuwe pastoor Jochem van Velthoven brengt nieuw elan, nieuwe gezichtspunten en werkt ook motiverend voor ons vrijwilligers om ons werk te (blijven) doen.

December 2021

Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

* Sinterklaas heeft ook dit jaar weer veel kinderen en ouders blij kunnen maken. Iedereen dank voor alle inspanningen. De vreugde in de ogen van de kinderen maken alle inspanningen meer dan waard;

* In het kader van de kerstrozenactie van de Sint Catharinaparochie zijn door onze vrijwilligers inmiddels de kerstrozen bezorgd;

* Dankzij posters en visitekaartjes is er de afgelopen weken vaak een (dankbaar) beroep gedaan op de kledingbeurs. Die voorziet in een duidelijke behoefte.

* Iedere maand vergadert de P.K.C. samen met vertegenwoordigers van het pastoraal team. De eerste vergadering met onze “nieuwe” pastoor Jochem van Velthoven en diaken Peter Hoefnagels heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit was een goede bijeenkomst waar in alle openheid met elkaar alle zaken besproken kunnen worden.

* “De Vinder” is inmiddels weer gezellig in warme kerstsfeer aangekleed.

* Het parochiebestuur heeft opdracht gegeven tot vernieuwen van heel het dak van “De Vinder”. Er zal daarna wel binnen wat moeten worden geverfd.

* Er is voor het eerst sinds lang weer een kerstviering, onder leiding van pastoor Jochem van Velthoven, in Antoniushuis “De Vinder”.

* Ook de Oudejaarsviering is weer volop in voorbereiding.

November 2021

* Het parochiebestuur heeft een aantal bedrijven gevraagd offerte uit te brengen voor het vervangen van het platte dak van De Vinder’’. Noodreparaties helpen niet meer. Binnenkort neemt het bestuur een besluit over de vervanging van het dak.

* Het schilderwerk aan de kozijnen op de begane grond is afgewerkt.

* Aan een bedrijf is opdracht gegeven om een aantal grote bomen in de tuin van ‘De Vinder’ te rooien. Zij zijn een gevaar voor de omgeving en de muren.

* De poetsgroep is nieuw leven ingeblazen. Er is een start gemaakt met de kandelaars op het altaar, de schel en het koperen kruisbeeld achter het altaar. Binnenkort wordt de bel onder handen genomen.

* Het parochiebestuur heeft opdracht gegeven om alle gebouwen van de parochie te controleren op veiligheid. Na controle zullen er b.v. bordjes met vluchtroutes worden aangebracht.

* Eerste viering met Jochem van Velthoven. Op 28 oktober heeft onze nieuwe pastoor zijn eerste mis in ‘De Vinder’ gevierd. Voor de mis begon, is hij welkom geheten door de parochiekerncommissie namens alle leden van de Antoniusgemeenschap. De zondag ervoor was hij geïnstalleerd als pastoor door bisschop Liesen. Hij kreeg daarbij de sleutel van de basiliek. Bij zijn eerste viering kreeg hij de sleutel van ‘De Vinder’ met de sleutelhanger van Antonius eraan vast. Dan is de sleutel makkelijk terug te vinden. Het was een mooie viering, waarin koor en gemeenschap samen zongen met als afronding het Antoniuslied.

Oktober 2021

Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

* Het glas-in-loodraam in de toren is inmiddels weer hersteld met glas in de originele, bijpassende kleuren.

* Vinder Vakantie Dagen. Deze vinden weer plaats op vrijdag 29 oktober 2021.

* Vinder Winkeltje. Naast een kledingbeurs hebben we ook een (bescheiden) winkeltje met tweedehands spulletjes.

* Er wordt driftig geschilderd aan de buitenkant van De Vinder. Voor de winter is alle houtwerk weer goed beschermd met een nieuwe verflaag.

* Momenteel worden offertes aangevraagd om het hele dak van De Vinder helemaal te voorzien van nieuwe dakbedekking. Dit is de laatste stap van het grootonderhoud.

* Inmiddels staat het beeld van Clemens Maria Hofbauer op een mooie plaats bij de ingang van De Vinder. In donkere dagen beschenen door een spotje.

* Momenteel wordt bekeken of en hoe we een tweetal grote bomen kunnen rooien en daarna de tuin achter De Vinder kunnen inzaaien met gras om op te kunnen spelen (Vinder Vakantie Dagen). Een zandbak is er al.

* Op donderdag 21 oktober 2021 vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen Jochem van Velthoven, onze nieuwe pastoor, en de parochiekerncommissie.

* De leden van Moove doen inmiddels weer hun fitheidsoefeningen in de kerk.

* Op drie plaatsen in Oosterhout loopt de verkoop van de boeken ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van de Sint Antoniuskerk gestaag door. Deze zijn ook nog in De Vinder te koop.

* Inmiddels zijn er in de diverse ruimtes in De Vinder planten gezet. Hierdoor ontstaat een gezellige, huiselijke sfeer.

* Het Inloophuis wordt regelmatig en druk bezocht. Moedigt u ook mensen in uw omgeving aan, om hier ook gebruik van te maken als ze behoefte hebben aan een gezellig praatje.

* Het assortiment van het Antoniuswinkeltje is inmiddels weer uitgebreid. Het zijn aan Antonius verbonden artikelen welke u kunt zien in de vitrinekast in de hal van De Vinder. Als u iets wilt kopen kan dat bij de gastvrouw en of heer. Iedere morgen van negen uur tot twaalf uur.

* De dagkapel wordt nu nog intensiever bezocht, mede door de bezoekers van de Zandsculpturen. Het is goed te zien dat de kapel een toegangsoord van rust, bezinning en troost is voor velen.

* Wij hebben vernomen dat de heer Ad Kouwelaar is overleden. Wij wensen zijn nabestaanden alle sterkte en troost in deze moeilijke tijd. Ad heeft een hele grote bijdrage geleverd aan de Sint-Antoniusparochie en was initiatiefnemer en dragende kracht onder het Inloophuis De Vinder. Hiervoor zijn wij hem zeer dankbaar.

Juni 2021

Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

Opruimen Sint Antoniuskerk
Na het verplaatsen van alle religieuze goederen naar het depot in Bergen op Zoom, heeft er een algehele opruiming plaatsgevonden.

Openstelling ‘De Vinder’
Inmiddels zijn wij weer “helemaal open”, er kan weer koffie gedronken worden iedere morgen in ‘De Vinder’, en er vinden iedere donderdag weer vieringen plaats. Kortom ‘De Vinder’ is weer en nog springlevend.

Zandsculpturen in de Antoniuskerk
Stichting Stoof is inmiddels voortvarend bezig met de voorbereidingen van de zandsculpturen.

Opknapbeurt tuin Antoniushuis ‘De Vinder’
Wij zijn momenteel aan het kijken of en hoe we de tuin van ‘De Vinder’ weer kunnen opknappen en meer bruikbaar maken voor diverse groepen: Moove, VinderVakantieDagen.
Wij zoeken nog steeds een enthousiaste tuinman, welke onze tuin, na de opknapbeurt wil bijhouden. Dit kan op uren en dagen die voor deze vrijwilliger het beste uit komen. Wij hopen dat iemand ons wil helpen.

Namens de P.K.C.
Ad Lips, voorzitter

Eerste communiestoeltjes vinden gretig aftrek

De stoeltjes die in de Antoniuskerk werden gebruikt tijdens de eerste communievieringen zijn erg gewild. Er is nog een beperkt aantal beschikbaar. De Oosterhoutse Galvanitasstoeltjes zijn te koop voor € 2,00 per stuk.

Hebt u belangstelling, neem dan telefonisch contact op met Antoniushuis ‘De Vinder’ 0162-470 954

Inrichting expositie stichting Stoof

Misschien hebt u het al gemerkt. Voor de ingang van de kerk liggen stapels hout en bergen zand. Stichting Stoof is begonnen met de opbouw van de zandsculpturen. Eerst is de vloer van de kerk beschermd, daarna zijn de materialen binnengebracht om de opbouw te kunnen maken.
Vanaf 17 juni komen de kunstenaars die de beelden gaan maken. In juli hopen ze klaar te zijn.

Mei 2021

Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

* Momenteel zijn we samen met een tehuis voor kinderen in Slowakije aan het inventariseren waar wij de kinderen mee kunnen blij maken.

* Stichting Stoof is momenteel de (artistieke) voorbereidingen aan het treffen voor het bouwen van de zandsculpturen in de kerk.

* Er is een profielschets voor vrijwilligers opgesteld.

* Er is veel belangstelling voor een reünie van oud-leden van de Flierefluiters en Imagine.

* Posters voor De Vinder Kinderkledingbeurs worden verspreid over Oosterhout.

* Volgende week worden alle daarvoor bestemde kerkelijke goederen naar het bisschoppelijk depot in Bergen op Zoom gebracht.

* Het destijds geschonken beeld van Clemens Maria Hofbauer krijgt een ereplaatsje bij Antoniushuis ‘De Vinder’.

Januari 2021

Twee gebeurtenissen met een emotionele lading
Op maandag 28 december 2020, de Dag van Onnozele Kinderen, vonden er in de Sint-Antoniuskerk twee emotionele gebeurtenissen plaats.

Intentieboek gestolen
Uit de dagkapel van de kerk verdween die dag het intentieboek. Bij het sluiten van de dagkapel ontdekte de vrijwilliger die voor het openen en sluiten van de kapel zorgdraagt dat het boek verdwenen was. Hij heeft nog in de directe omgeving van de Sint-Antoniuskerk gezocht maar het boek niet gevonden. Sinds 24 oktober 2018 lag daar op initiatief van diaken Stefan Lange een boek waarin bezoekers van de dagkapel hun verzoek konden noteren voor bijvoorbeeld steun en kracht bij een ziekte of een intentie voor een overleden dierbare. Deze intenties werden dan door de voorganger afgelezen in de eerstvolgende donderdagviering van 18.30 uur in de kerkzaal van het Antoniushuis.

Credens uit sacristie verwijderd
Diezelfde maandag werd uit de sacristie van de Antoniuskerk de credens verwijderd. De credens is een meubelstuk met brede en uitschuifbare laden, waarin de gewaden van de voorganger plat liggend worden bewaard. Heel voorzichtig werd het meubelstuk met de bijbehorende kledingkasten van de muur van de sacristie losgemaakt en gedemonteerd. De onderdelen werden overbracht naar een nieuwe locatie. Wat achterbleef was een lege, kale muur. De credens met toebehoren is gekocht door een liefhebber van kerkelijke voorwerpen. Hij heeft de credens weer in de originele opstelling laten opbouwen. Dat is dan weer het positieve nieuws want zo blijft de credens van de Sint-Antoniuskerk behouden voor Oosterhout en zijn inwoners. Anders was het meubelstuk zeer waarschijnlijk terechtgekomen in de afvalcontainer of in een opslag buiten Oosterhout.

Vastwel, van tijd tot eeuwigheid
Ook dit jaar wordt er vanuit het Catharinadal een programma aangeboden voor de vastenperiode. Het programma heet Vastwel 2021. De ondertitel is “Tijd en Eeuwigheid”.
In samenwerking met de initiatiefnemers worden er door de ORTS voor iedere dag opnames gemaakt in de Antoniuskerk. Iedere dag wordt een interview opgenomen over tijd en eeuwigheid, maar het kan ook een lied of een gedicht zijn.
Tijdens elke uitzending is er ook muziek en het programma eindigt met het omkeren van de zandloper, die er telkens 24 uur over doet om weer leeg te lopen.

Speelgoedmuseum in de Antoniuskerk
Het Speelgoedmuseum heeft de hulp van de PKC ingeroepen om hen tijdelijk te helpen met huisvesting. Ze hebben heel veel spullen op zolder staan die nagekeken en gerubriceerd moeten worden. Daarvoor hebben ze zelf geen ruimte.
In overleg is afgesproken dat ze voor een periode van drie maanden gebruik mogen maken van een van de zijbeuken van de kerk. Begonnen wordt met het plaatsen van stellingen en het overbrengen van de materialen. Daarna start een groep vrijwilligers van het museum met het orde brengen van de materialen.

December 2020

Nieuwjaarswens
Wij wensen alle Antonianen en eenieder die zich verbonden voelt met de Antoniusgemeenschap, binnen de beperkingen van de RIVM-maatregelen, Fijne intieme Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2021.
Moge God u vergezellen op uw weg in het nieuwe jaar.
Parochiekerncommissie Sint-Antonius van Padua

Redactie ’t KruispunT

Sint Catharinadal
Op 11 december 2020 is overleden: Zuster Imelda van der Staak, norbertines van de priorij Sint-Catharinadal

Op vrijdag 18 december 2020 om 10.30 uur werd in besloten kring de uitvaartliturgie gevierd in de kerk van Sint-Catharinadal.
De viering was te volgen via livestream: www.uwafscheidonline.nl.

Op donderdag 17 december is om 17.30 uur voor haar de Vredesklok geluid.
In de avondviering van donderdag 17 december is in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ met eerbied haar naam genoemd en hebben we voor haar gebeden.

Oktober 2020

Werkzaamheden klaar in ‘De Vinder’
‘De Vinder’ is weer helemaal op orde. De laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd. Er ligt een nieuwe marmoleumvloer in het gebouw.
Daarna konden de dames die veel van poetsen houden al hun energie kwijt om het gebouw weer helemaal schoon te maken. Als de dames een ruimte hadden opgeleverd, konden de kasten weer binnengereden worden. Veel spullen die in de kerk stonden zijn weer terug in ‘De Vinder’. Zestig verhuisdozen zijn weer uitgepakt en alle spullen zijn op hun plaats gezet.

Dank aan alle mensen, die zich enorm hebben ingezet om alle werkzaamheden vlot te laten verlopen.
We mogen trots zijn op zo’n grote groep vrijwilligers!

Nieuwe gebruikers in ‘De Vinder’
Het Seniorencollectief Oosterhout organiseert activiteiten voor de bewoners van de aanleunwoningen van De Doelen. Die vonden eerst plaats in de grote zaal van De Doelen, maar dat kan niet meer omdat De Doelen de aanleunwoningen heeft verkocht aan Thuisvester.

Het Collectief heeft gevraagd of ze gebruik kunnen maken van ‘De Vinder’. De bewoners van de aanleunwoningen zijn van harte welkom in ‘De Vinder’ op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag om hun activiteiten toch door te kunnen laten gaan.

Gastvrijheid voor koren en andere groepen
Voor veel groepen is het moeilijk om geschikte ruimte te vinden voor hun activiteiten. Daarom komen er bij de PKC [parochiekerncommissie] regelmatig vragen binnen of er gebruik gemaakt kan worden van de ruimte in de kerk. Daar kun je met voldoende afstand van elkaar toch zingen of bewegen. Wij bieden gastvrijheid aan twee koren en Moore, die speciaal voor ouderen bewegingslessen organiseert.

Het Seniorencollectief Oosterhout organiseert voor senioren allerlei activiteiten van bewegen tot spelletjes. Ook zij zijn op zoek naar coronaproef ruimten en kwamen naar ‘De Vinder’ om te kijken of die geschikt was voor hun activiteiten. Ze zijn zo enthousiast over ‘De Vinder’, dat ze gevraagd hebben om drie middagen in de week activiteiten te mogen houden. Ze zijn van harte welkom!

VinderVakantieDagen in de herfstvakantie
In de grote vakantie hebben voor het eerst de VinderVakantieDagen plaats gevonden. Drie ochtenden hebben telkens 20 kinderen zich beziggehouden met knutselen, zingen, dansen en spelletjes. Het was een groot succes en de kinderen vonden het prachtig.
Daarom hebben de vrijwilligers die erbij betrokken waren, besloten ze opnieuw te organiseren in de herfstvakantie.
Nadere berichten hierover volgen nog.

Juli 2020

60 jaar getrouwd
Op dinsdag 23 juni 2020 waren Toon van Dongen en Bert van Raaij 60 jaar getrouwd. Vanwege de coronamaatregelen was de dag anders dan beiden gewild hadden. In kleine kring hebben ze toch iets van die dag gemaakt.
De parochiekerncommissie van de Antonius heeft gemeend die dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Namens de Antoniusgemeenschap heeft de parochiekerncommissie een prachtig beschilderde kaars laten bezorgen bij het bruidspaar. Op de kaars waren o.a. de namen van het bruidspaar, een paar trouwringen en uiteraard een afbeelding van de Sint-Antoniuskerk.

Toon was en is nog steeds lid van de klussengroep en Bert speelde jaren op het orgel in de Sint-Antoniuskerk.
De kaars werd beschilderd door zuster Irene van de Onze Lieve Vrouwe Abdij aan de Zandheuvel in Oosterhout.

Juni 2020

Voortgang werkzaamheden ‘De Vinder’
De kleine kerkzaal in ‘De Vinder’ is klaar. Het rode gordijn dat eerst aan de lange kant hing is verplaatst naar de korte kant, waarbij de ramen vrij zijn gehouden. Zo komt er meer daglicht binnen. De geluidsinstallatie is opnieuw aangebracht en ingeregeld. De boxen zijn nauwelijks te zien, want die zijn aangebracht op het zwarte kozijn van het raam.

Inmiddels is er een aanvraag ingediend bij het parochiebestuur voor het vervangen van de vloerbedekking. Dat zal in een slag moeten plaatsvinden met het stucwerk in de ruimten buiten de grote zaal. Daar wordt in overleg met de gastvrouwen en -heren een planning voor gemaakt. We hopen voor 1 september met alle binnenwerkzaamheden klaar te zijn.

Mei 2020

De inventaris van de Antoniuskerk
In de afgelopen periode is veel van de inventaris van de kerk van eigenaar veranderd. Dat begon met de vraag aan de parochianen, wie er graag een bank uit de kerk wilde kopen. Dat hebben we geweten. Het aantal mailtjes om een bank te mogen kopen was niet bij te houden. Het gevolg was dat alle twee- en vijfzitsbanken snel waren uitverkocht. De zeszitsbanken liepen wat moeiljker, want daar moet je een huis omheen bouwen.

Vervolgens kwam de vraag van de Catharinaparochie of we een Poolse kerk in Breda konden helpen. Die hadden pas een nieuwe kerk gehuurd, maar kwamen allerlei spullen tekort, waaronder banken. Wij waren blij ze te kunnen helpen. Een grote ploeg Polen van de tweede generatie kwam met aanhangers naar Oosterhout en waren dolblij, dat ze alles mee mochten nemen.
Toen kwam de vraag van het bisdom of wij nog spullen hadden voor een arme parochie in Polen zelf. Daarvoor is een inventarislijst gemaakt van wat er nog is, zoals altaarbenodigdheden, kazuifels, kandelaars en andere zaken. Die lijst is naar het bisdom gestuurd, waar ze zorgen dat de foto’s erbij komen. We wachten de reactie vanuit Polen af of we ze kunnen helpen.

Stormschade aan de Sint-Antoniuskerk
In het weekend van 29 februari / 1 maart 2020 heeft de Antoniuskerk stormschade opgelopen.
In de façade van de kerk, boven de hoofdingang, bevinden zich 3 glas-in-loodramen. Van het rechterraam is een gedeelte door de harde wind verdwenen. Er is nu een open verbinding met het orgel van de kerk dat zich daarachter bevindt.
Het bestuur van de H. Catharinaparochie is door de parochiekerncommissie op de hoogte gesteld van de schade. Intussen hebben wind en regen vrij spel in de ruimte achter het orgel. De reparatie van het glas-in-loodraam is nog niet uitgevoerd.

Belrondje met de vrijwilligers van de Antonius
De parochiekerncommissie van de Sint-Antonius is bezig om alle vrijwilligers van de Antonius te bellen en te vragen hoe het met ze gaat in deze bizarre tijd. Dat even contact hebben met de parochie wordt door velen gewaardeerd. Zeker als je alleen bent is dit een mooie afwisseling van de dag want we moeten nog steeds binnen blijven, afstand houden en mogen alleen naar buiten voor het allernoodzakelijkste. Met de gebelde vrijwilligers gaat het naar omstandigheden goed. Ze gaven aan dat ze gelukkig geen corona hadden.

Gezondheid Cees Maas
Een aantal weken geleden kregen we het bericht dat Cees Maas, de rector van Zuiderhout, die een keer per maand de Eucharistieviering verzorgt in Antoniushuis ‘De Vinder’, plotseling was opgenomen in het Amphiaziekenhuis in Breda. Hij had last van hartklachten. Een eerste operatie had geen resultaat, zodat men besloot om een aantal omleidingen aan te brengen.
Cees is nu aan het revalideren, maar popelt om weer voor te gaan in de kerkzaal van ‘De Vinder’. Dat zal nog wel enige tijd duren want de vieringen in het Antoniushuis zijn tot nader opgeschort.
Daar komt nog bij dat bij enkelen van zijn medebroeders een besmetting met het coronavirus is vastgesteld. Cees moet nu op zijn kamer verblijven net zoals wij in onze woning.

Maart 2020

Antoniuskerk helpt Poolse kerk
Een tijdje geleden heeft de Poolse parochie in Breda een bestaand kerkgebouw van het bisdom gehuurd. De Poolse parochie bestaat uit meer dan 350 actieve leden. Maar een kerk moet natuurlijk ook ingericht en aangekleed worden. In overleg met het parochiebestuur heeft een delegatie van de parochie een bezoek gebracht aan onze kerk. Ze waren heel enthousiast over alles wat er nog bruikbaar was voor hun parochie: een groot aantal kerkbanken, kandelaars en andere attributen zullen naar Breda worden verhuisd. Op zaterdag 14 maart 2020 zijn de laatste kerkbanken en kerkelijke voorwerpen opgehaald. De parochiekerncommissie [PKC] is blij de Poolse St. Maximiliaan Kolbe-parochie te kunnen helpen bij de oprichting van hun eigen parochiekerk.

Februari 2020

Stille Omgang in Amsterdam
In 1345 vond het Mirakel van Amsterdam plaats. In de middeleeuwen werd dit wonder uitbundig gevierd. Vanaf 1881 wordt het Mirakel gevierd met een stille tocht door nachtelijk Amsterdam. Duizenden mensen hebben deze tocht gelopen. Ook dit jaar vindt de Stille Omgang weer plaats in de nacht van 21 op 22 maart.
Informatie over deelname aan deze tocht is te verkrijgen bij het secretariaat van ‘De Vinder’.

Afwezigheid pater Cees Maas
Het is u zeker opgevallen. Pater Cees Maas SVD uit Teteringen, die voorgaat in de eucharistievieringen in de kerkzaal van het Antoniushuis heeft de laatste keer verstek moeten laten gaan.
Hij liet ons weten dat hij met lichte hartklachten was opgenomen in het ziekenhuis. Maar er bleek meer aan de hand. Hij heeft een open hartoperatie ondergaan. Er zijn vijf omleidingen aangebracht.
Hij is nu weer thuis op zijn kamer in het Missiehuis in Teteringen om te herstellen van de forse ingreep. Volgens zijn huisarts heeft hij nu meer kans om er nog 20 jaar bij te krijgen. Wij wensen hem vanuit de Sint-Antoniuskern een voorspoedig herstel toe.

Januari 2020

* Vanaf de kerstdagen tot en met nieuwjaarsdag waren de kledingcontainers bij de Antoniuskerk vanwege vuurwerkoverlast afgesloten. Dit was te lezen op twee posters die op de containers waren geplakt. Toch werden op eerste en tweede kerstdag nog 18 zakken met kleding voor en naast en op de containers geplaatst. Vrijwilligers van Antoniushuis ‘De Vinder’ hadden het er druk mee om de zakken telkens op te ruimen. Lezen is voor sommige mensen toch moeilijker dan je denkt.

* Op de pas gebouwde berging in de tuin van het Antoniushuis is net voor Kerstmis de dakbedekking vakkundig aangebracht. Nu nog de deur erin hangen en de opbergplanken aanbrengen. Dan kan de opslagruimte in gebruik worden genomen.

* De ventilatoren in de grote zaal werken niet goed. Dat is jammer, want vooral in de zomer kan het er erg warm worden. Dan moet je tijdens de vieringen de ramen openzetten en komt alle verkeerslawaai naar binnen. Daarom heeft het parochiebestuur besloten om de ventilatoren te laten repareren. Dat gaat de komende maanden gebeuren. De motoren worden nagekeken, er komen nieuwe dempers onder en de ventilatiebladen worden schoon gemaakt. Dan kunnen we zonder lawaai te krijgen de ventilatoren weer aanzetten als het nodig is.

December 2019

* Op vrijdag 20 december a.s. organiseert Begraafplaats Leijsenakkers, Veerseweg 42 te Oosterhout van 18.00 tot 20.00 uur een lichtjesavond. Op deze avond kunt u samen met familie en vrienden een kaars branden als mooie herinnering aan je dierbaren. De hoofdpaden zijn verlicht met fakkels. Er klinkt muziek en er wordt een warm drankje aangeboden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

* De wateroverlast nabij de Sint-Antoniuskerk is hopelijk opgelost. De wortels van de bomen op het plein voor de kerk waren het probleem. De afvoerbuis is gedeeltelijk omgelegd naar de put bij de invalidenparkeerplaatsen.

* Huisartsenpraktijk De Besterd heeft via de regionale krant BNDeStem laten weten: “De afgelopen jaren zijn we met de Antoniushuiskerk bezig geweest, maar dat heeft zoveel haken en ogen. Dat gaat niet door.” [einde citaat]

* December is de maand van de Advent met als hoogtepunt het kerstfeest. Voor de dames van de Bloemengroep is december een drukke maand. Adventskrans maken, kerstversieringen voor op het altaar en op de tafels in de diverse ruimtes van het Antoniushuis. Het kerststalletje opbouwen in de hal van ‘De Vinder’. We zijn erg blij met zo’n actieve bloemengroep. Bedankt dames voor jullie inzet!

* Op 1 januari 2020 is de Sint-Antoniuskerk al 3 jaar buiten gebruik. De verwarming is uitgeschakeld. De banken zijn er deels uitgehaald. De kerk wordt niet meer schoongemaakt. Bij een regenpijp stroomt het overtollige water langs de buitenmuur naar beneden. In het parochieplan 2019-2022 [versie juli 2019] van de Catharinaparochie staat het allemaal te lezen [pagina 12] “Er wordt aan deze kerk geen onderhoud meer gepleegd.”

November 2019

* In de hal van Antoniushuis “De Vinder” staan sinds vrijdag 8 november twee “nieuwe” lectuurkasten. Ze zijn gemaakt van enkele oude kerkbanken uit de gesloten Sint-Antoniuskerk. Timmerman Toon Jansen heeft de banken verzaagd en vertimmerd tot twee functionele kasten waarin folders, tijdschriften en ander infomateriaal een plaatsje hebben gekregen. Bedankt Toon voor je werk.

* Alle kerkbanken van de Sint-Antoniuskerk staan in de verkoop. De tweezitsbanken zijn al uitverkocht. Er zijn enkel nog zeszitsbanken [3.86 m] te koop.
Zaterdag 16 november werden de verkochte kerkbanken, tussen 10 00 en 12.00 uur, opgehaald door de nieuwe eigenaren.

* De opbouw van het tuinhuis in de tuin van Antoniushuis “De Vinder” vordert gestaag. Het dakleer moet nog worden aangebracht en de deur moet er nog worden ingehangen. Daarna kan het tuinhuis in gebruik worden genomen voor spullen die niet kunnen worden opgeslagen in de vertrekken van het Antoniushuis maar bij tijd en wijle wel worden gebruikt.

* De tuin van Antoniushuis “De Vinder” was de laatste tijd flink verwilderd. De grote notenboom is nu flink gekortwiekt. Er is veel gesnoeid. Maar het belangrijkste nieuws is dat we weer iemand hebben, die de tuin wil onderhouden. Op 21 oktober 2019 is tuinman Ad “in functie” getreden. Bedankt Ad voor je inzet.