liturgie

Preek 22 maart 2008

Tags: 

Om opstanding - Overweging Pasen 2008

Elk jaar het zelfde liedje.
Elk jaar opnieuw vertellen we hier hetzelfde verhaal: Hoe God de aarde heeft geschapen, hoe de Ene het volk uit Egypte heeft bevrijd, weg uit verdrukking en slavernij.
Hoe de Ene de oceaan van verdriet heeft doen splijten, het volk droogvoets door een zee van tranen heeft geleid naar een nieuw, onbekend land van vrijheid en geluk.
Elk jaar opnieuw horen we van een graf dat geen graf is, een zware steen weggerold, een dode die niet dood is.
Altijd weer hetzelfde liedje. Hoe lang al? Hoe lang nog?

Preek 20 maart 2008

Tags: 

Witte Donderdag

Jezus beleeft met het oog op zijn dood zijn verbondenheid, zijn vriendschap met zijn leerlingen. Door het contact met zijn leerlingen. Het samen optrekken, het met elkaar meeleven. Zo was de groep vrienden en vriendinnen een hechte vriendenkring geworden. Hij hield van die mannen en vrouwen en zij van hem.

Preek 8-9 maart 2008

Tags: 

“Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”. - Evangelie volgens Johannes 11,1-45

‘Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven’.
Dat is misschien wel het moeilijkste gedeelte van het Onze Vader.
Vergeven is soms zo vreselijk moeilijk. “Ik kan het niet”, zei een vrouw, die al jaren geleden door haar man in de steek was gelaten.
Iemand anders zei: “Als het ‘Onze Vader’ hardop samen gebeden wordt, houd ik even mijn mond. Hopelijk zal Onze Lieve Heer mij dat vergeven!”

Wat betekent het eigenlijk ‘vergeven’?

Uitvaart

Tags: 

Uitvaart 1

Op bijzondere momenten in ons leven willen we even stilstaan. Bij geboorte en bij overlijden zoeken wij woorden en tekens die vertellen over wat wij ten diepste beleven en doormaken. De kerk heeft daarbij de eeuwen door een belangrijke rol gespeeld.

Pagina's

Abonneren op RSS - liturgie